Video z baskického San Sebastian

San Sebastian (Španělsko)
San Sebastian (Španělsko)

Jedno z největších baskických měst bychom hledali na samém severovýchodě země, hned vedle moře. Na první pohled ideální pro obchod se severem Evropy, dlouhá staletí zde však byla spíše vojenská základna, na níž si dělali zálusk Angličané i Francouzi. San Sebastian však odolal, stal se městem a ve druhé polovině devatenáctého věku dokonce centrem provincie. Místním patronem je svatý Šebestián, což nakonec odráží i nejslavnější sakrální klenot široko daleko, novogotická katedrála z konce devatenáctého století, jejíž věž se tyčí do více než sedmdesátimetrové výšky.

Pokud jde o světské perly, co třeba palác Miramar?

Sídlo španělské královské rodiny, která zde trávila své letní chvilky, pokud zrovna nepřišla ke slovu jiná vladařská povinnost. Miramar je vlastně dost jednoduchý název, znamená prostě, že je tu hezký výhled na moře. A když se rozhlédnete, určitě dáte původnímu jménu zapravdu. Palác byl vystavěn v roce 1893 na základě návrhu britského architekta Seldena Wornuma.

 

Dvousettisícové město má i pohlednou budovu hlavního nádraží, jíž navrhoval sám Gustave Eiffel a několik zejména baskických čtvrtí, kde poznáte kulturu a zvyky tohoto hrdého národa pěkně zblízka. A co pláže? Jistě, Španělsko a pláže, to je nezapomenutelné spojení. Třeba La Concha, měřící na délku skoro půl druhého kilometru, patří k těm nejslavnějším v celé této velké zemi.

Muzeum, radnice, ale stejně tak i mohutné opevnění

Pokud se chcete jen tak projít moderními ulicemi města a dojít k nejslavnějším stavbám ve městě, samozřejmě vám nic nebrání. Mezi známé památky se řadí nejen radnice z konce 19. století, ale také muzeum San Telmo, sídlící v někdejším klášteře. Jmenovat bychom jistě měli i slavnou pevnost Castillo de la Mota na vršku Monte Urgull. A pokud jde o Baskicko, města jako Bilbao nebo Vitoria už čekají na vaši ctěnou návštěvu…

Booking.com