Bruntál je obklopen vyhaslými sopkami

Náměstí (Bruntál - Česká republika)
Náměstí (Bruntál - Česká republika)

Město Bruntál leží v krajině Nízkého Jeseníku. V historickém jádru, které je městskou památkovou zónou, upoutá pozornost řada zajímavých domů, zámek s parkem a zbytky hradeb. Okolí je ideální pro nenáročnou turistiku.

Stručná historie

První písemná zmínka o Bruntálu pochází z roku 1223. Město ve středověku prosperovalo díky těžbě zlata, stříbra, olova a železa. Během třicetileté války zde napáchali velké škody Švédové. Město poznamenaly také morové epidemie a požáry. Rozmachu se Bruntál dočkal až v 18. století díky textilní výrobě. Po druhé světové válce odtud bylo odsunuto německé obyvatelstvo. Následoval rozvoj kultury, vzdělání i ekonomiky. Během socialismu utrpěl podhorský charakter města vlivem necitlivých urbanistických zásahů.

Zajímavá místa ve městě

Náměstí Míru lemují měšťanské domy. K nejzajímavějším patří budova radnice, přestavěná v roce 1849 v duchu klasicismu, a Gabrielův dům z 16. století. Barokní sloup Nejsvětější trojice připomíná první morovou epidemii.

Bruntálský zámek vznikl v 16. století renesanční přestavbou gotické tvrze. O dvě století později se dočkal barokní úpravy. Zámek s originálním půdorysem kruhové výseče zdobí arkády, štuky a nástěnné malby. Původní mobiliář pochází z 18. a 19. století. Velmi cenná je velká sbírka knih a maleb. V zámeckém parku se konají různé kulturní akce a jarmarky.  

Zajímavá místa v okolí

Uhlířský vrch je jedna z nejmladších vyhaslých sopek na našem území. Leží asi 2 kilometry jihozápadně od okraje Bruntálu v nadmořské výšce 672 metrů. Cestu k vrcholu lemuje čtyřřadá lipová alej. Podél ní byla v roce 1960 vybudována křížová cesta. Během druhé světové války došlo k poničení. O obnovu se zasloužil místní umělecký řezbář František Nedomlel. K jejímu zhotovení využil dřeviny z Nízkého Jeseníku. Kvádrové podstavce byly vyrobeny z místních hornin. Na kopci stojí barokní poutní kostel Panny Marie Pomocné, který nahradil původní dřevěnou kapli. Z vrcholku se otevírá výhled na Nízký a Hrubý Jeseník.

Celý areál byl vyhlášen kulturní památkou.

Po naučné stezce se můžete vydat také do nedalekého tufového lomu nebo na Venušinu sopku.

Zhruba 6 kilometrů jihovýchodně od Bruntálu leží přehrada Slezská Harta, která je vhodná ke koupání, rybaření a různým vodním sportům.

Nad hladinou přehrady se tyčí kulovitý kopec Velký Roudný – nejzachovalejší starovulkán na Moravě, který byl naposledy činný na konci třetihor. Dnes je národní přírodní památkou. Z dřevěné rozhledny na jeho vrcholu uvidíte panorama Jeseníků, Krnovsko, Opavsko a Oderské vrchy.

Řídce osídlená podhorská krajina v okolí Bruntálu, tvořená mozaikou pastvin, lesů a kamenitých polí, je ideální pro toulání pěšky i na kole.

Booking.com