Mystra - byzance pod zubem času

Mystra (Řecko)
Mystra (Řecko)

Nedílnou součástí řecké historie je doba byzantská. Jak takové někdejší byzantské město vypadalo si můžete udělat představu v Mystře. Nachází se tady zříceniny středověkého města. Město bylo původně v lepším stavu, ale na počátku 19. století bylo zničeno vojáky a zbyly z něj jen zříceniny. Stálo zde však zůstalo několik kostelů a pozůstatky paláců, klášterů i obytných domů.

Mystra se nachází nedaleko města Sparta, na úpatí pohoří Tayetos v oblasti zvené Lakónie. Velikost Lakoníe je téměř shodná s hranicemi kdysi nejmocnějšího města starověkého Řecka. Ze starověké Sparty, kdysi tak mocné, toho mnoho nezbylo. Více si nejspíš užijete prohlídku nedaleké Mystry.

Mystra (Řecko)

K založení Mystry došlo roku 1249, kdy na vrcholku kopce francouzští křižáci vedeni Guillaumem Villehardouinem vybudovali pevnost, která měla zajišťovat jejich dobytá území. Odtud více než 10 let ovládali větší část Peloponéského poloostrova. Roku 1263 však museli pevnost předat byzantskému císaři. Byzantinci pak pod pevnosti vybudovali město, které největšího rozkvětu dosáhlo během 14. století. Mystra byla sídelním městem následníka byzantského trůnu a významným kulturním střediskem.

Mystra (Řecko)

Roku 1460 Mystru dobyli Turci, ale její příznivý vývoj to nenarušilo. Za necelých dvě stě let, roku 1687, došlo opět ke změně když nadvládu získali Benátčané. Když město získali roku 1715 opět Turci, byl to začátek jejího konce. Město bylo několikrát vypáleno až bylo definitivně zdevastováno roku 1825.

Mystra (Řecko)

Zříceniny Mystry nás nechávají nahlédnout jak mohlo velkolepé město byzantské doby vypadat. Část staveb již byla zrestaurována, přesto však větší část památky dosud pohlcuje bujná vegetace. Celý areál lze rozdělit na dvě části, Hormí město, Dolní město a pevnost Kastro. Nejlepší je postupovat od horního vchodu dolů z kopce. V některých kostelících stále můžete obdivovat působivé byzantské fresky. Jedinou funkční budovou je dnes nádherně zrestaurovaný klášter Pandanassa pocházející ze 14. století. Jeptišky žijící v jeho zdech jsou vlastně dnešními jedinými obyvateli Mystry.

Booking.com