Video Citadela Šálí nad oázou Siwa v Egyptě

Citadela Šálí nad oázou Siwa v Egyptě
Citadela Šálí nad oázou Siwa v Egyptě

V široké proláklině, 12 metrů pod hladinou moře, se v blízkosti Libyjské hranice nachází oáza Siwa. Nad městem se tyčí zbytky citadely Šálí, která od 13. století sloužila jako příbytek a ochrana před nájezdníky z pouště. Jak se počet obyvatel na pahorku rozrůstal, přibývalo i jednotlivých pater tohoto sídliště. A tak se některé budovy vyšplhaly až do výška pěti poschodí. Těsné sousedství budov vytvořilo spletitý labyrint uliček. Materiálem pro toto staré obydlí byly kusy soli, kamení a hlíny. Po vyschnutí hmota ztvrdla na beton. Šálí bylo svými obyvateli opuštěno ve třicátých letech minulého století, kdy vytrvalé deště vytvořily z této pevnosti jen hromadu rozvalin. Dnešní obyvtatelé již žijí ve městě pod citadelou v pohodlnějších příbytcích. Ačkoliv siwané byli po staletí silně nepřátelští vůči všem cizincům, je dnes oáza jedno z nejpříjemnějších míst v celém Egyptě. Podívejte se i na "Amonovo orákulum v egyptské oáze Siwa" anebo "Pohřebiště Hora mrtvých v egyptské oáze Siwa".

Booking.com