Athény - pupek antického světa

Athény (Řecko)
Athény (Řecko)

Řecko je jednou z kolébek západní civilizace a Athény jsou kolébkou Řecka. Athény jsou městem jehož historie sahá daleko do starověku, do dob, kdy se prolínají fakta s legendami a mýty. Athény nejsou nijak zvlášť okouzlujícím městem, ale vše vynahrazuje jedna z nejvýznamnějších památek starověku – athénská Akropole. Tady se totiž zrodily základy naší západní civilizace.

Athény (Řecko)

Podle legendy založil Athény Kekrops, napůl člověk a napůl had. Bohové chtěli, aby město dostalo jméno po tom z bohů, který lidem dá ten nejcennější dar. Bohyně moudrosti Athéna pro tuto příležitost seslal na zem olivovník a tak město dostalo jméno.

Město bylo zasvěcenu kultu Pallas Athény. Akropole byla ústřední částí a hlavní svatyní města. Je to nejstarší část Athén a osídlena byla již v neolitu. Od 10. století př.n.l. již bylo místem uctívání kultu Athény a významným náboženským střediskem. Kolem roku 1400 př.n.l. již byly Athény mocným mykénským městem. K největšímu rozkvětu došlo v 8. století př.n.l., který pokračoval až do 5.

Dominantou Akropole je Parthenón, nejznámější chrám starověku zasvěcený ochránkyni Athén, bohyni Athéně. Jeho bělostná silueta z pentelského mramoru je viditelná téměř odevšad v centru města. Je mistrovským dílem s dokonalou harmonií proporcí. Je klasickým dórským chrámem postaveným v letech 448-432 př.n.l. Ve svatyni kdysi stávala obrovská socha bohyně Athény ze zlata a slonoviny. Do dnešních dnů se nedochovala.

Pod působivými dórskými sloupy si budete připadat malí a bezvýznamní. Jediné co kazí dojem z atmosféry tohoto místa je nepřetržitý průvod turistů.

Athény (Řecko)

Pro nás už budou mít napořád Athény symbolem deště, protože na vrcholku Akropole jsme naskrz promokli v prudké průtrži hustého deště a bohaté nadílky krup. Pod Parthenónem se nebylo kam schovat a tak nezbylo než čekat až to skončí. Po 15-ti minutách jsme se dočkali a stejně náhle jak přišla průtrž mračen skončila. Díky dešti, jsme si ale všimli, co se děje v takové malé dřevěné boudě. Na takové speciálním stroji tady vyřezávají podle předlohy z mramoru obrovské kvádry, kterými se vyspravují poškozené části akropolských staveb.

Booking.com