Rabat – předměstí Mdiny

Rabat (Malta)
Rabat (Malta)

Připravujete se na cestování po Maltě? Pak by na vašem výletním seznamu nemělo chybět ani město Rabat, které je často přezdíváno jako předměstí Mdiny.

Památky a zajímavosti v Rabatu

A co zajímavého v Rabatu najdeme? Přestože je Rabat velmi staré město, osídlené již Kartaginci (důkazem jsou nalezené punské nápisy - příběh zániku Punské říše se dočtete také na našich stránkách v sekci Punské války), nejvíce památek pochází z období od 17. do 18. století, zasloužil se o ně především řád johanitů známých jako maltézští rytíři. Jedná se především o administrativní budovy.

Ze stavebních památek je nejvíce ceněný kostel sv. Pavla, který leží přímo v centru města. Svatý Pavel byl apoštol, který poblíž ostrova Malta ztroskotal, a proto zde přebýval. Říká se, že bydlel v jeskyni, jejíž vchod se nachází hned vedle kostela.

Ve městě dále můžete navštívit Domus Romana, vykopávky starověké římské vily a starověkou historii připomínající Muzeum římských památek. Vila a muzeum se nachází hned u městské brány. Na Rabat navazuje Mdina, která je označována za nejkrásnější město Malty. Nejstarší památkou je chrám Ggantia, který pochází z období kolem 3500 let před naším letopočtem. Jedná se nejen o nejstarší památku celého souostroví, ale také o jednu z nejstarších staveb světa. Mnoho zajímavého se ukrývá také pod zemí. Rabatské středověké katakomby, temné bludiště vinoucí se pod kostely sv. Pavla a sv. Agáty, dříve sloužily jako křesťanské pohřebiště. Za vidění zde stojí barevnými freskami zdobené zdi. Některé nástěnné malby pocházejí dokonce ze 12. století.

Booking.com