Tichá Mdina je považována za nejkrásnější město Malty

Mdina (Malta)
Mdina (Malta)

Mdina, která je považována za nejkrásnější město Malty, byla původně až do 16. století hlavním městem. V roce 1565 se metropolí stala pouhých 12 kilometrů vzdálená Valletta, která je hlavním městem Maltské republiky dodnes.

Trocha historie   

Mdina byla hlavním městem ostrova Malta, dokud se jím nestala Valletta. Jedná se o velmi starou obec, první známky osídlení pocházejí už z doby před naším letopočtem. Za své sídlo si zvolili Mdinu Féničané (říkali jí Maleth), nejspíš z toho důvodu, že se jedná o nejvýše položené místo ostrova. Féničany vystřídali Římané (za Římanů se jmenovala Mdina Melita) a po nich Arabové, kteří nazývali Mdinu Medina. Z dávných dob se toho bohužel mnoho nedochovalo, a to především z toho důvodu, že koncem 17. století Maltu zasáhlo silné zemětřesní, které poškodilo většinu stavebních památek. Většin z nich proto pochází buď ze středověku, nebo z novějšího období. Pro úplnost se ještě vraťme názvům města a dodejme, že ve středověku se Mdině říkalo Šlechtické město, protože v něm žila šlechta. Dnešní Mdina je na tak význačnou turistickou destinaci až příliš klidná, a proto si vysloužila přízvisko tiché město.

Město plné památek 

Za branami města (do Mdiny můžete vstoupit buď starou Řeckou, anebo novější Mdinskou branou, přičemž Řecká brána pochází z 8. století a Mdinská brána je o takřka o tisíc let starší) se ukrývá bohatá směs stavebních památek. Právě z tohoto důvodu Mdina v podstatě jedna velká pěší zóna, kde platí zákaz vjezdu motorových vozidel, samozřejmě až na výjimky, aby bylo možno město zásobovat a zajišťovat jeho chod. Místo jízdy taxíkem se zde můžete projet třeba kočárem.

Důležité stavby v Mdině

Ve Mdině najdeme pro Maltu typické hradby, kostely a kláštery (Benediktinský klášter a Karmelitánský klášter), ale také paláce (palác Vilhena a palác Falzon), kaple (například kapli sv. Agáty, křesťanské mučednice a panny sicilské, patronky města Katánie a ochránkyně před sopečnými erupcemi a zemětřesením) a mnoho dalších staveb, mezi nimi také pozorovací věž Torre dello Stanarro z poloviny 18. století, která měla varovat před případnými útoky nepřátel. Ve věži dnes sídlí policie. Krásný výhled si můžete užít také z hradeb Citadelly.

Co stojí za návštěvu

Na co nesmíme zapomenout, to je hlavní náměstí, a to Náměstí sv. Pavla, které je známé především svou katedrálou. Za návštěvu rovněž stojí muzea, jmenovitě Katedrální muzeum, ve kterém se mohou všichni milovníci výtvarného umění pokochat vzácnými obrazy. Neméně ceněná je sbírka dřevorytů Alberta Dürera. Seznam tipů k návštěvě si dovolím ukončit zmínkou o mdinských kobkách plných mučicích nástrojů, které budou zajímat otrlé milovníky středověké historie.

Kam dál na Maltě  

V rámci cestování po ostrově Malta doporučuji pro srovnání navštívit také hlavní město Vallettu. Dalším zajímavým místem je jedno z největších maltských měst Mosta, kde si v centru můžete prohlédnout úžasnou rotundu Nanebevzetí Panny Marie. Za vidění rovněž stojí Rabat neboli Victoria, město, které si vysloužilo přízvisko předměstí Mdiny.

Booking.com