Cospicua – největší část trojměstí Cottonera

Cospicua (Malta)
Cospicua (Malta)

Trojměstí Cottonera, které je oblíbeným cílem turistů na ostrově Malta, se skládá ze tří měst. Vittoriosa, Senglea a Cospicua, které je z nich svou rozlohou největší.

Trojměstí Cottonera

Maltské trojměstí Cottonera zahrnující města Vittoriosa, Senglea a Cospicua patří mezi nejhustěji osídlené části celého souostroví. Senglea dokonce patří mezi nejlidnatější místa v Evropě. Největší rozlohu má Cospicua, známá též jako Bormla, která je zároveň nejmladším městem Cottonery. Ve městě trvale žije kolem 5000 obyvatel.

V sevření hradeb

Cospicua je doslova obehnána hradbami, které jsou navíc dvojité. Vnitřní hradby nesou název Margerita Liens a vnější se zase jmenují Cottonera Lines. Hradby jako stavební prvek jsou vůbec typické pro celé trojměstí (Cottonera byla dokonce pojmenována po velmistrovi Nicolasovi Cottonera, který se o jejich stavbu zasloužil) a pro Maltu vůbec, hradbami je obehnáno také hlavní město Malty Valletta, jejíž bezpečnost navíc střeží největší funkční dělo na světě umístěné v nedaleké pevnosti Rinella. Důvod výstavby hradeb byl zcela prozaický. Měly chránit místní obyvatele před tureckou invazí.

Válečná zkáza a dochované památky

Čemu se však Malta neubránila, to bylo bombardování během druhé světové války. Bohužel právě Cospicua, stejně jako obě další součásti trojměstí, byla hodně poničena. Proto také v Cospicui nenajdeme mnoho historických památek. Jedinou významnou památkou kromě hradeb je vlastně kostel Neposkvrněného početí, který pochází ze 17. století. Hradby však stojí za vidění. Ty v Cospicui mají celkem velkých 5 bran. A pravda, u jedné se nachází ještě jedna významná památka, a to socha velmistra Cottonera.

Malta a cestování 

A co dále navštívit, když už budete na ostrově Malta? Pokud máte rádi cestování lodí, navštivte také ostatní obydlené ostrovy maltského souostroví, Gozo a Comino. Kromě tří výše uvedených ostrovů má maltské souostroví ještě další tři ostrovy, které jsou neobydlené. Pokud pojedete do přístavu trajektů na zmíněné ostrovy, zastavte se ještě v městě Mosta, kde mají obrovskou rotundu. Pokud máte děti, třeba ocení návštěvu vesnice Pepka námořníka

Booking.com