Pitigliano zaujme lávovými stavbami a etruskými stezkami Via Cave

Pitigliano (Itálie)
Pitigliano (Itálie)

Na první pohled je Pitigliano v centrálním Toskánsku v provincii Grosseto nevýznamná vesnička kdesi poblíž u jezera Lago di Bolsena. Toto nevelké staré městečko je však zajímavé tím, že je jedním ze „skalních měst“ zasazených do skalního terénu. Domy jsou vystaveny z tmavého lávového kamene. Městečko, jako spousta míst Itálie, vznikalo již za dob Etrusků (neboli Tyrhénů), jejichž původ není přesně znám.

Městečko má velmi dlouhou a bohatou historii. Původ je za dob Etrusků, poté jej obsadili Římané a od 13. století se stalo majetkem knížat z nedaleké Sovany a později pod vládou Orsinů. Poté se zde usadili Židé, které papež vyhnal z Říma. Najdeme zde palác Palazzo Orsini, ve kterém se nachází několik muzeí. Nejstarším místním kostelem je San Rocco a městečko zaujme také etruskými hradbami. Právě díky židovským obyvatelům je městečko občas přezdíváno jako „malý Jeruzalém“.

Pitigliano je zajímavé především svou polohou. Typické staré středověké městečko doslova vyrůstá ze skal a všechny domy jsou postavené z tmavého lávového kamene, přesněji ze žlutočerveného tufu. Impozantní pohled na stavby na skále je nejen ve dne, ale také v noci, kdy osvětlené městečko na skalách má jedinečný půvab. Pitigliano patří k odlehlejším koutům Itálie a díky tomu je zde klid a zachovalá stará architektura. Téměř naprosto stejné domy působí jednolitě a procházka městečkem připomíná staré časy středověku. Toskánsko mnohými takovými poklidnými městečky a vesničkami, Pitigliano je však zajímavé svou polohou na skále. Nedaleko městečka vedou stezky vytesané do skal, Via Cave, hluboké až 20 metrů. Pravděpodobně sloužily jako spojnice mezi pohřebišti Etrusků. Velmi zajímavou akcí je každoroční pochod s loučemi na den jarní rovnodennosti.

Pitigliano je poměrně izolované skalní městečko s nádechem historie a tajemna. Stavby z jednoho materiálu dodávají na celkovém půvabu a jedinečné atmosféře. Nedaleko leží také Sorano a místní část Sovana. Sorano je podobným typem městečka ve skále se starými křivolakými uličkami.

Booking.com