Monumentální římský amfiteátr Koloseum

Koloseum v Římě (Itálie)
Koloseum v Římě (Itálie)

Podobně jako je Eiffelova věž symbolem Paříže, starověká akropole symbolem Athén, a s Londýnem máme všichni spojený Big Ben, v případě Říma si drtivá většina z nás vybaví typickou siluetu Kolosea. Tento vůbec největší starověký amfiteátr si zaslouží naši plnou pozornost z mnoha důvodů, a některé z nich si v následujících řádcích připomeneme.

Krvavá podívaná pro 50 000 lidí

Při návštěvě Říma si jen málokterý turista nechá ujít Forum Romanum, původní náměstí a centrum celé starověké metropole. Třebaže v dnešní době už z něj zbývají jen trosky, stále představuje unikátní svědectví fascinujícího období před více než dvěma tisíci lety, kdy celé Středomoří ovládalo římské impérium. Není se tedy co divit, že národ, který byl v celé řadě ohledů rekordním, chtěl vynikat i na poli architektury. A Koloseum je toho ideálním příkladem.

Pro dokreslení fenomenálního umění římských stavitelů si pomůžeme několika čísly. Tak například: celé Koloseum pojalo více než padesát tisíc diváků, což je úctyhodný počet i na dnešní dobu. Ti všichni se sem hrnuli za jediným důvodem: sledovat strhující gladiátorské zápasy, známou starořímskou kratochvíli, při které nezřídka dokonce umírali lidé. Kromě toho však byly v Koloseu k vidění i další ukázky impozantního umění: například naumachie, tedy stylizované námořní bitvy, za jejichž účelem bylo možno Koloseum dokonce napustit vodou. Diváci dále mohli sledovat třeba zápasy s divou zvěří, veřejné popravy, případně dramata tematicky zaměřena na klasickou mytologii.

Koloseum přišlo s Vespasianem

A kdy vlastně celá stavba vznikla? Pokud máte Koloseum spojeno s Juliem Caesarem, pak je třeba uvést na pravou míru, že ten se jeho stavby nedožil. Zemřel dokonce více než sto let před tím, než byly položeny základy arény. O výstavbu Kolosea se totiž zasloužil až císař Vespasianus, který panoval ve druhé polovině prvního století našeho letopočtu. Koloseum bylo dostavěno v roce 80 po Kristu.

Původní účel, tedy zábava, byl později zrušen – Koloseum se postupně využívalo jako obytná budova, pevnost, kamenolom a rovněž jako křesťanská svatyně, aby se v dnešní době nakonec stala jednou z nejoblíbenějších turistických destinací věčného města. Když už budete u Kolosea nepřehlédněte i Vítězné oblouky, kterou jsou v bezprostřední blízkosti.

Booking.com