Cádiz – fénický přístav

Cádiz (Andalusie - Španělsko)
Cádiz (Andalusie - Španělsko)

Železniční trať do Cádizu vede po úzkém náspu a z oken vlaku je po obou stranách vidět mořský břeh. Jedno z nejstarších měst v Evropě leží zcela obklopeno vodou na malém poloostrově vyčnívajícím do Cádizského zálivu na pobřeží Atlantského oceánu. Cádiz je s pevninou spojen pouze úzkým náspem, po kterém vede silnice a železniční trať.

Cádiz je skutečně velice starým sídlem. Založili ho již roku 1100 př.n.l. Féničané jako obchodní přístav zvaný Gadir, kde obchodovali s baltským jantarem, britským cínem a španělským stříbrem. Kolem roku 500 př.n.l. nad ním převzalo kontrolu Kartágo. Posléze se město stalo prosperujícím námořním přístavem Římanů, kteří jej získali ve 3. století př.n.l. Pod nadvládu Visigótů a od roku 711 n.l. pro změnu Maurů, město postupně upadlo v zapomnění. Roku 1262 ho dobyl Alfonso X. Kastilský a Cádiz se stal součástí katolické Španělské říše.

Největší rozkvět Cádizu nastal po objevení Ameriky, Kolumbus odtud vyplul na svou druhou a čtvrtou cestu. Na počátku 16. století se Cádiz stal výchozím přístavem pro cesty do nově objevených zemí. Kvůli tomu se však stal také cílem útoků španělských nepřátel, například roku 1587 bylo město vyplněno britským korzárem Francisem Drakem. Zlatý věk Cádizu nastal v 18. století během čilého obchodu s Novým světem. Po ztrátě španělských kolonií v Americe v 19. století však město postupně ztratilo na významu.

Dnes je Cádiz je hlavním městem stejnojmenné provincie v Andalusii a žije zde 157 tisíc obyvatel. Cádiz je stále především významným španělským přístavem, hlavním průmyslem je loďařství a rybářství.

 TIP  O Cádizu píšeme i v novějším článku "Cádiz je jedním z nejstarších měst na evropském kontinentu".

Malebné staré město má trochu maurský vzhled a jeho úzké dlážděné ulice se otevírají do malých náměstí. Dominantou náměstí Plaza San Juan de Dios je městská radnice z 18. století. Ze stejné doby pocházejí také některé dosud stojící části městských hradeb. Grandiózní katedrála se zlatou kopulí byla postavena již ve 13. století. Nejzajímavějším exponátem zdejšího historického muzea jsou dva původní punské sarkofágy. V horkém anadaluském počasí se návštěvníci mohou osvěžit v Atlantiku na několika blízkých městských plážích.

Cestujete-li v této části Španělska udělejte si čas na návštěvu dalších zajímavých míst, které se nacházejí v Andalusii. Za návštěvu jistě stojí nedaleká Sevilla a určitě by jste neměli opomenout město Granada s úchvatným palácem Alhambra.

Booking.com