Dolní oblast Vítkovice – historie a současnost

Bolt Tower - Dolní oblast Vítkovice (Ostrava - Česká republika)
Bolt Tower - Dolní oblast Vítkovice (Ostrava - Česká republika)

Poblíž centra Ostravy se nachází historický průmyslový komplex s názvem Dolní oblast Vítkovice. Tento rozlehlý areál s unikátním souborem industriální architektury se v průběhu několika posledních let proměnil v jedinečné interaktivní muzeum a turisticky atraktivní lokalitu.

Během průmyslové revoluce se díky železářskému závodu s nejdokonalejší výrobní technologií té doby přeměnilo bezvýznamné feudální městečko Moravská Ostrava na moderní průmyslové velkoměsto. Díky stavbě železnice, která měla spojit hlavní město rakouské monarchie s nerostnými zdroji na severu země, byly v části Vítkovice vybudovány železárny, protože na tak velkou stavbu bylo potřeba hodně materiálu.

Autorem obou projektů byl profesor vídeňské polytechniky Franz Xaver Riepl.

V roce 1828 vyšel dekret na založení první pudlovací pece v Rakousku s názvem Rudolfova huť.

Od roku 1843 byly Vítkovice na dalších 30 let spojeny se jménem Rothschildů a jejich prosperita rychle vzrůstala. Později Rothschildové společně s rodinou Gutmannů založili jeden z největších průmyslových podniků v Evropě – Vítkovické horní a hutní těžířstvo.

Zlatá éra závodu od roku 1876 je spojena především s působením nového generálního ředitele Paula Kupelwiesera. Udělal z Vítkovic jednu z největších oceláren v Evropě a vytvořil zde unikátní architektonický a sociální program. Zajímal se o potřeby dělníků, stavěl pro ně byty, školy a zajišťoval i kulturu.

Po vzniku Československa na Vítkovice dopadla světová hospodářská krize.

Během okupace zde byla veškerá výroba zaměřena na dodávky pro německou armádu.

Po válce byl závod rychle obnoven a znárodněn.

Za vlády komunistické strany se z Vítkovic stal největší strojírenský podnik v celé republice.

Po revoluci se potřeba železa snížila a začal být kladen větší důraz na ekologii. V září roku 1998 se konal poslední odpich na vysoké peci č. 1, po 160 letech tak zde skončila výroba surového železa.

Poté se areál stal kulturní památkou. Některé stavby musely být odstraněny, jiné zůstaly zachovány a v plánu byla regenerace oblasti a její zpřístupnění lidem.

V dnešní době komplex slouží obyvatelům Ostravy i turistům jako vzdělávací, společenské a kulturní centrum.

Vysoká pec č. 1 byla stavebně uzpůsobena jako naučná a vyhlídková trasa. Šroubová nástavba s názvem Bolt Tower je jedním z nejvyšších geografických bodů v Ostravě. Má symbolizovat oheň, který nad pecí hořel při spalování vysokopecních plynů. Kolem skleněného tubusu, v němž se nachází kavárna, je šroubovitý ochoz, po kterém lze vyjít do výšky 77 metrů nad zemí a kochat se výhledem na průmyslový areál a do širokého okolí.

Interaktivní expozice Malý a Velký svět techniky představují vědu a techniku jako zábavnou hru.

Kulturní čtvrť Hlubina je prostor pro hudebníky, vizuální umělce a dějiště různých kulturních akcí.

V multifunkční aule Gong vestavěné v původním plynojemu se konají koncerty, odborné konference a mezinárodní kongresy.

V komplexu si můžete prohlédnout také mnoho dalších zajímavostí, například Jantarovou lávku, těžní věž, historické cihlové budovy nebo ohromné masy různých železných konstrukcí.

Areál je volně průchozí, nachází se zde informační tabule, z nichž se dozvíte všechno důležité o historii jednotlivých objektů. Využít můžete také možnost projít několik různě zaměřených komentovaných okruhů. Nechybí kavárny a návštěvnický servis.

Rozhodnete-li se pro návštěvu Dolní oblasti Vítkovice, můžete očekávat nevšední zážitek pro celou rodinu.

Booking.com