Zámek Vranov nad Dyjí

Zámek Vranov nad Dyjí (Česká republika)
Zámek Vranov nad Dyjí (Česká republika)

Kousek od moravského vinařského města Znojma můžete narazit na krásný barokní zámek Vranov nad Dyjí ležící na břehu řeky Dyje u turisticky často navštěvované Vranovské přehrady. Tato oblast blízko hranice České republiky a Rakouska je díky svým možnostem přímo stvořena pro cestování!

Historie a zajímavosti zámku

První písemné zmínky o zámku Vranov nad Dyjí pochází už z jedenáctého století. V této době byl na místě, kde se nyní zámek nachází, moravským knížetem Oldřichem postaven dřevěný hrad, jakožto součást podyjské obranné soustavy. Známky osídlení území jihomoravského Vranova v blízkosti břehu řeky však můžeme datovat až do pravěku, a to díky výhodné poloze tohoto místa. Samotný zámek ve své konečné podobě, jak ho můžeme dnes vidět, pochází z osmnáctého století, kdy ho koupil rytíř Josef Hilgartner z Lilienbornu, který na něm uskutečnil už úplně poslední (klasicistní) úpravy.

Zámek Vranov nad Dyjí prošel mnoha změnami a byl ve vlastnictví mnoha majitelů. Do roku 1313 byl zeměpanským majetkem, poté ho však Jan Lucemburský směnil s Jindřichem z Lipé za zámek Tachov. Ke konci 14. Století už ale patřil pánům z Lichtenburka, kteří se zasloužili o výrazné rozšíření hradních opevnění a nechali postavit patrovou věž s kaplí. V této době je zámek Vranov nad  Dyjí pevná gotická pevnost využívající výhodné polohy vyvýšeného terénu u meandrující řeky.

Ve století šestnáctém prošlo toto území rukama mnoha majitelů – od Jana z Pernštejna až po Maxmiliána z Ditrichštejna, jenž obestavěl hrad renesančními budovami. Nejdůležitějšími vlastníky Vranova byli však Althannové, starý, původně bavorský rod, který se po požáru hradu v roce 1665 postaral o jeho rozsáhlou přestavbu na zámek. Z původní stavby po požáru byly zachovány pouze věže. Ačkoliv stavba trvala neuvěřitelných sto let, byla zdárně dokončena a pyšní se trojkřídlou zámeckou budovou, jež stojí na místě bývalého hradního paláce, a oválným sálem předků.

Nyní se zámek Vranov může pochlubit také barokním kostelem Nejsvětější Trojice s grisailovými malbami interiéru, který se na severu přimyká k prvnímu nádvoří. Právě u prvního nádvoří se nachází dnešní vstup do zámku, který vede přes šíjový příkop po kamenném mostě. Zajímavostí zámku je i hranolová věž střežící zámeckou studnu.

Otevírací doba a vstupné

Prohlídky zámku jsou rozděleny do tří okruhů, kdy každý okruh má svou vlastní otevírací dobu. První okruh zahrnující prohlídku honosných sálu předků Althannů je otevřen v měsíci dubnu a říjnu od 9 do 16 hodin, a to pouze o víkendech a státních svátcích. V květnu, červnu a září od 9 do 17 hodin a v červenci a srpnu od 9 do 18 hodin. Celá prohlídka trvá zhruba 55 minut a plné vstupné stojí 200 kč, zlevněné 160 kč a děti zaplatí 80 Kč. Zámecká kaple je součástí druhého prohlídkového okruhu, který vás zavede i do soukromých zámeckých pokojů. Tato prohlídka trvá asi 50 minut a ceny jsou stejné jako u prvního okruhu. Tento okruh je přístupný od začátku května do konce září s výjimkou uzavíracího dne pondělí a dnech po státních svátcích. 

Třetí okruh je individuální a zavede vás na zámeckou strážní věž, která pochází ze 14. století. Věž je přístupná od začátku dubna do konce října. Aktuální otevírací dobu, přístupné okruhy a ceny jednotlivých prohlídek můžete zjisti na oficiálních stránkách zámku www.zamek-vranov.cz.

Okolí zámku a tipy na výlet

Vranov a hlavně Vranovská přehrada nabízí mnoho příležitostí a možností, jak příjemně strávit volný čas. Můžete využít například lodní dopravy, ale také rozsáhlých cykloturistických stezek. Díky nespočetným sportovním možnostem je cestování v oblasti Vranova nad Dyjí nejvhodnější v létě, kdy můžete letní radovánky spojit s trochou historie v podobě návštěvy zámku Vranov nad Dyjí či hradu Bítov. Milovníci kempování a vodních sportů jistě potěší Vranovská přehrada.

Aktualizace 31.5.2022
Booking.com