Kozmické ptačí louky aneb Obnovená příroda

Kozmické ptačí louky na Hlučínsku (Česká republika)
Kozmické ptačí louky na Hlučínsku (Česká republika)

V povodí řeky Opavy, nedaleko Kozmic na Hlučínsku, se rozprostírají nivní louky plné života. Můžete zde pozorovat ptáky během celého hnízdního období i v průběhu jarních a podzimních tahů. Rezervace se nedávno stala domovem také pro stádo divokých koní.

V minulosti toto území poškodily meliorační úpravy, narovnávání toků, zavážení a odvodňování, část luk byla přeorána a část osázena smrky a borovicemi. V důsledku těchto zásahů došlo k úbytku motýlů a ptáků, úpravy zdecimovaly rostlinná společenstva, přesto si však louky zachovaly vysokou biologickou hodnotu. V letech 2013 a 2014 došlo na území necelých 23 hektarů nedaleko Kozmic k revitalizaci, byla obnovena původní říční krajina a tůně. Díky tomu dnes toto místo opět obývá mnoho druhů živočichů. Znovu plní svou původní funkci, tedy zadržování vody v krajině.

Výhled na celé území umožňuje sedmimetrová pozorovatelna, ke které vede přístupový chodník. Vyhlídka umožňuje poznat svět ptactva a dalších zvířat z bezprostřední blízkosti. K vidění jsou zde různé druhy ptáků, například čírka modrá, morčák velký, hvízdák euroasijský, polák velký, zrzohlávka rudozobá, labuť zpěvná nebo husice nilská. Mokřady obývají i různé chráněné druhy, jako je volavka bílá, čáp černý nebo moudivláček lužní. Kromě ptáků v rezervaci žijí také ohrožené druhy žab a hmyzu.

V minulém roce se k obyvatelům rezervace přidalo stádo Exmoorských divokých koní. Tento druh ve své původní domovině žije na blatech a vřesovištích, kde pomáhá udržovat přírodu zdravou a pestrou. Na území Kozmických ptačích luk byli koně přivezeni za účelem sledování, jestli se zde jejich vliv pastvou projeví na rozšíření spektra druhů rostlin a živočichů.

Bližší informace poskytují zábavnou formou informační tabule.

Spolek ČSOP Ochránce ve spolupráci s ornitology pořádá na Kozmických loukách program pro veřejnost, například komentované vycházky pro děti a mládež.

V těsné blízkosti rezervace se nachází Hlučínské jezero známé jako Štěrkovna. Jeho voda patří mezi nejčistější v Moravskoslezském kraji. Je ideálním místem na koupání, odpočinek, vodní sporty a rybolov. Nedaleko najdete Dětský ranč, který se zabývá chovem koní a hipoterapií. Navštívit můžete i zámek v centru Hlučína, kde se nachází i místní muzeum.

Tip: Než vyrazíte na výlet do ptačích luk, nezapomeňte si do batohu přibalit dalekohled.

Booking.com