Hinduisté na Mauriciu a Grand Bassin Hindu Temple

Grand Bassin Hindu Temple (Mauricius)
Grand Bassin Hindu Temple (Mauricius)

Mauricius, známý svými idylickými plážemi a krásnou přírodou, je domovem jedné z nejdůležitějších hinduistických komunit mimo Indii. Hinduismus na ostrov přinesli Indové v 19. století, kdy byli přivezeni jako kontraktní dělníci (tzv. indentured labourers) pro práci na cukrových plantážích po zrušení otroctví. Tito první hinduisté přinesli s sebou své tradice, zvyky a náboženské rituály, které jsou na Mauriciu živé dodnes.

Dnes tvoří hinduisté přibližně polovinu obyvatelstva Mauricia, což činí z ostrova jedno z mála míst mimo indický subkontinent, kde je hinduismus dominujícím náboženstvím. Komunita je zároveň velmi rozmanitá, skládající se z různých etnických skupin, včetně Bihari, Marathi, Tamilů a Telugu.

Hinduistický kalendář je na Mauriciu plný náboženských svátků a ceremonií. Nejvýznamnější z nich je festival Maha Shivaratri, který je považován za "největší hinduistický festival mimo Indii". Během této doby se tisíce poutníků shromáždí v duchovním srdci hinduistické komunity, u Grand Bassin Hindu Temple.

Grand Bassin, známý také jako Ganga Talao, je posvátné kráterové jezero, které je považováno za nejsvatější místo na Mauriciu. Uprostřed těchto klidných a malebných vod se nachází Grand Bassin Hindu Temple, klíčový duchovní bod pro mauricijské hinduisty.

Chrám je obklopen několika božstvy, včetně Pána Šivy a dalších bohů a bohyň z hinduistického panteonu. V chrámovém komplexu stojí také impozantní socha Pána Šivy, jedna z největších na světě. Během festivalu Maha Shivaratri věřící vytvářejí a prezentují "kanwars", obrovské a detailně zdobené struktury.

Oslavy na Mauriciu se liší od těch v Indii svou jedinečností a místním charakterem, ale zároveň si zachovávají hluboké kořeny a významy původních rituálů. Tato syntéza tradičních indických rituálů a mauricijské kultury je důkazem adaptability a vitality hinduismu na ostrově.

Náboženství na Mauriciu přesahuje prostý význam víry a stalo se součástí kulturní identity a sociální struktury země. Hinduistické tradice a rituály jsou nyní pevně zakořeněné v mauricijské společnosti a Grand Bassin Hindu Temple je klíčovým duchovním centrem, které pokračuje v oživování hinduistického dědictví na tomto ostrově.

Booking.com