Taiwan: Geografické kouzlo a historický vývoj

Taiwan
Taiwan

Taiwan, ostrov v západní části Tichého oceánu, který leží zhruba 160 km od pobřeží jihovýchodní oblasti Čínské lidové republiky (PRC). Úplným a oficiálním názvem, Čínská republika, sdílí zámořskou hranici na severu s Japonskem a na jihu se státem Filipíny. Do jurisdikce tohoto státu patří, kromě samostatného ostrova, ještě 86 menších. 22 z nich leží v bezprostřední blízkosti a zbylých 64 směrem na západ v souostroví Peskador. Žije zde bezmála 24 mil. obyvatel, a kvůli poměru s rozlohou, která dosahuje 36 tisíc km², tedy přibližně půl České republiky, je tak Taiwan lidnatější než 3/4 světových národů. Státním zřízením poloprezidentská republika. Má v čele prezidentku jménem Tsai Ing-wen, která je momentálně v posledním roce svého druhého volebního období. Hlavní město Taipei se nachází v severní části ostrova. Oficiální měnou je nový taiwanský dolar (TWD).

Taiwan a přírodní krásy

Na relativně malý ostrov je Taiwan neuvěřitelně hornatý. Důvodem je jeho strategická lokace.  Nachází se totiž na východním okraji Euroasijské tektonické desky, kde se setkává s deskou Filipínskou. Ta se neustále pohybuje směrem na západ, sklouzává pod euroasijskou deskou a tlačí ji výše rychlostí přibližně 5 mm za rok. Výsledkem je, že téměř jedna třetina ostrova leží v nadmořské výšce 1 000 m nebo více. Jakmile dorazíte do hlavního města Taipei, ihned vás přivítají vrcholy, nacházející se v národním parku Yangmingshan. Celá desetina Taiwanu dosahuje výšky přes 2 500 m, přičemž celkem 258 vrcholů je vyšších než 3 000 m. Zcela tím nejvyšším je však pohoří a hora v něm Mount Jade s nadmořskou výší 3 952 m. Taiwan je světově známý svými národními parky. A právě čtyři z osmi oficiálních se rozprostírající ve vysokohorském prostředí. Na ostrově naleznete dohromady 120 přírodních horkých pramenů.

Vzhledem k ostrovním reliéfu je Taiwan známý taktéž svým pobřežím. Velkou část západního pobřeží charakterizují laguny, bažiny a mokřady, kde tráví zimu migrující ptáci, zatímco severní pobřeží je pozoruhodně skalnaté. Mezi městy Hualien a Yilan na východě Taiwanu se země setkává s mořem v řadě úchvatných útesů. U jižního pobřeží se tyčí korálové útesy plné podmořského života s přílivovými plošinami, kde je snadné zahlédnout malé kraby, malé ještěrky a další okouzlující tvory. Na Taiwanu se nachází desítky pláží, z nichž ty turisticky nejznámější jsou úseky s bílým pískem v souostroví Peskador. Pokud však bychom chtěli zůstat přímo na ostrově, určitě je nutné zmínit lákavé zátoky v národním parku Kenting na jihu ostrova.

Taiwan a lidé

Co se rozmístění obyvatelstva týče, více lidí obývá severní než jižní část ostrova a počet obyvatel západní poloviny převyšuje počet obyvatel východní o více než deset ku jedné. Populace je mnohem rozmanitější, než bychom na první pohled očekávali. Mnoho Taiwanců má smíšený původ. Více než 95% celkové populace se hlásí k předkům etnika Han, avšak tato problematika je právě díky smíšeným sňatkům z minulosti (17. a 18. století), i ze současnosti, mnohem komplikovanější. Na Taiwanu se však nachází taktéž původní obyvatelstvo. Jedná se o malajsko-polynéské národy, které v největším zastoupení obývají nejčastěji východní a jižní část ostrova. Ostrov obývá více než 300 000 přistěhovalců z okolních zemí. Nejčastěji se jedná o obyvatele Filipín, Indonésie, Thajska či Vietnamu.

Historická křivka

Následující časová osa se zaměřuje na historii Taiwanu počínající období asi před 400 lety. Avšak již po mnoho tisíciletí před tím, byl ostrov domovem malajsko-polynéských národů, které zde žijí, jak již bylo výše zmíněno, do dnes.

15. století: Kolem ostrova projíždí evropští námořníci (zejména Portugalci), a nazývají ho Ilha Formosa nebo-li Krásný Ostrovem. Taktéž první čínští obchodníci, piráti a rybáři vyráží na první plavby s cílem objevení oblast dnešního Taiwanu.

1624Holandská Sjednocená Východoindická společnost staví základnu na jihozápadě Taiwanu. Zahajuje tak transformaci původních postupů produkce obilí na ostrově a zaměstnává čínské dělníky, aby pracovali na svých rýžových a cukrových plantážích.

1626Španělští námořníci oznamují svou kontrolu nad severní částí ostrova. Již v roce 1642 jsou však vyhnáni Nizozemci.

1663Čínští loajalisté dynastie Ming (pod vedením Zheng Cheng-gong, nebo Koxinga) vytlačují Nizozemské nadvládu a přebírají kontrolu nad ostrovem.

1683Čínská dynastie Qing přebírá kontrolu nad severní a západní částí Taiwanu.

1885Taiwan je deklarován jako oficiální provincií impéria čínské dynastie Qing .

1895 – Číňané ztrácí kontrolu nad ostrovem po prohrané první sino-japonské válce (1894-1895). Dynastie Qing podepisuje mírovou smlouvu (Šimonosecká mírová smlouva), kde se vzdává nároku na území ve prospěch japonského impéria. Japonci tak získávají Taiwan, a to trvá až do konce druhé světové války, tedy do roku 1945.

1912Dynastie Qing je svržena čínskými nacionalisty, a na území Číny je vyhlášeno období tzv. Čínské Republiky.

1943 – Během druhé světové války se vůdce Čínské Republiky Čankajšek setkává v Káhiře s americkým prezidentem Franklinem Rooseveltem a britským premiérem Winstonem Churchillem. Po skončení konference je zveřejněna Káhirská deklarace, která uvádí, že „...Formosa [Taiwan] a Peskadory [ostrovy Penghu] budou po ukončení války navráceny Čínské republice…”

1945 – Taiwan se po japonské porážce ve druhé světové válce vrací pod čínskou kontrolu.

1946-49 – V Číně propuká druhá občanská válka mezi čínskými nacionalisty (pod vedením Čajkajška, strana Kuomintang) a čínskými komunisty (pod vedením Mao Zedonga).

1947Čínské nacionalistické jednotky brutálně ukončují nepokoje Taiwanců nespokojených s korupcí úředníků na celém ostrově a zabíjí tisíce civilních obyvatel. Událost je nyní známá jako 228 Incident. Do dnes je každoročně připomínána.

1949 – Nacionalistický vůdce Čankajšek prchá z pevninské Číny kvůli, pro jeho stranu, ne-dobře se vyvíjející občanské válce. Na Taiwan tak přichází bezmála dva miliony vojáků, členové strany Kuomintang a intelektuálními a obchodními elity. Čankajšek přebírá moc a vládne ostrovu až do své smrti.

1949-87Období tzv. stanného práva. Stanné právo se používá zejména k potlačení politické opozice a jakémukoliv odporu vůči místnímu nastolenému režimu ze strany Kuomintang. Asi 140 000 lidí je uvězněno nebo popraveno za to, že byli vnímáni jako proti-straničtí nebo prokomunističtí.

1958Období krize v Taiwanském průlivu. Komunistická Čína ostřeluje nacionalisty, kteří   kontrolují oblast ostrovů Kinmen nebo Quemoy, též Matsu. Důvodem je zejména test, jak silná je kooperace Čankajškového Taiwanu a Spojených států amerických, které se stali partnery v průběhu první poloviny 20. století.

50.–60. léta 20. století – Země zaznamenává rychlý průmyslový rozvoj, investuje do infrastruktury, využívá pomoci USA a dědictví po japonské nadvládě.

1971OSN uznává komunistickou vládu Číny jako jedinou v celé zemi. Čínská lidová republika přebírá křeslo v Radě bezpečnosti OSN, na úkor Čankajškovi Čínské Republiky. Do té doby místo patřilo právě Čankajškovi, který věřil, že je vládcem Celé Číny, úřadující v taiwanské Taipei.  

1975 –  Čankajšek umírá.

1979Washington ustanovuje diplomatické oficiální uznání Pekingu jako centrem Číny. Přesouvá ho tak právě z Taipei. Americký Kongres avšak schvaluje zákon o vztazích s Taiwanu, který slibuje pomoc ostrovu bránit se proti případné invazi ze strany čínských komunistů z Číny pevninské.

1978–80. léta – Taiwan prochází reformami a společenskými změnami, které jej přeměňují z autoritářského státu na demokratický režim. Prezidentem se stává syn zesnulého Čankajška Chiang Qing-kuo.

1987 – Taiwan ruší téměř čtyři desetiletí stanného práva a zmírňuje zákaz cestování do Číny.

2000 – Voliči poprvé dostávají k moci Demokratickou progresivní stranu (DPP), čímž ukončují více než pět desetiletí vlády nacionalistů (Kuomintang).

2016 – Prezidentka Tsai Ing-wen vyzívá mezinárodní společenství, aby bránilo demokracii tváří v tvář novým hrozbám ze strany Čínské lidové republiky, a vyzývá ji, aby se demokratizovala a vzdala se použití vojenské síly proti Taiwanu.

2022 - Vztahy mezi Taiwanem a Čínskou lidovou republikou se prudce zhoršily po návštěvě ostrova předsedkyní Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiovou. Čína provedla vojenská cvičení, včetně odpalování balistických raket, se zaměřením na šest zón kolem ostrova, z nichž tři překrývají teritoriální vodní území Taiwanu.

Zdroje pro tento článek:

Booking.com