Španělsko - zeměpis a podnebí

Španělsko
Španělsko

Španělsko pokrývá 84% Iberského neboli Pyrenejského poloostrova. Geograficky je jednou z nejčlenitějších evropských zemí. Je čtvrtou největší zemí Evropy, po Rusku, Ukrajině a Francii. Španělsko je velmi hornaté, průměrná nadmořská výška je 650 m n.m. Po Švýcarsku je druhou nejvýše položenou evropskou zemí. Proto asi ani nepřekvapí, že Madrid je nejvýše položeným evropským hlavním městem (655 m n.m.).

Rozmanitost španělské krajiny je opravdu nesmírná. Rozeklaná horské masivy a hluboká údolí, vyprahlé pouště a polopouště, pahorkatiny a úrodná údolí řek, stepi a mokřiny, rovinaté přímořské pláže i rozeklaná divoká pobřeží.

Zhruba polovinu rozlohy země tvoří náhorní planina zvaná meseta. Zabírá většinu vnitrozemí Španělska a má podíl na celkovém vysokém průměru nadmořské výšky. Meseta je kolem dokola lemována horskými pásmy, z nichž ty nejvyšší najdeme na jihu. Ve Španělsku najdeme celkem šest hlavních horských masívů.

Od ostatní Evropy je Španělsko odděleno hornatým pásem Pyrenejí, což vždy způsobovalo jeho jistou izolovanost. Pyreneje jsou také asi nejznámějším horským pásmem Španělska. Táhnou se podél celé hranice s Francii a oddělují Středozemní moře od Atlantského oceánu. Nejvyšší horou pohoří je Pico de Aneto (3.404 m), druhým vrcholem je Postes (3.369 m) a následuje Monte Perdido (3.355 m).

Pyreneje na západě navazují na Kantábrijské pohoří táhnoucí se podél severního pobřeží v Biskajském zálivu, jehož součástí je národní park Picos de Europa. Na západě přechází do mohutného Galicijského masivu. Středem centrální části mesety se od Madridu až k Portugalsku táhne Centrální masív (tzv. kastilský) s pohořím Sierra de Guadarrama a Sierra de Gredos. Z jihu na východ se táhne Bétický masív na severovýchodě se nachází Iberský masív.

Nejvyšším horským pásmem je na jihu země andaluská Sierra Nevada, kde se nachází nejvyšší hora Iberského poloostrova Mulhacén(3.482 m). Za řekou Guadalquivir se mezi Andalusií a Extramadurou táhne Sierra Morena.

Východní pobřeží omývá Středozemní moře, severní a západní zase Atlantský oceán. Na západní straně lemuje pobřeží Biskajský záliv. Ke Španělsku patří dvě enklávy na africkém pobřeží města Ceuta a Melilla. Od Afriky odděluje Španělsko úzký Gibraltarský průliv. Součástí Španělska jsou také ostrovy. Baleárské ostrovy ležící ve Středozemním moři zahrnují dvě skupiny ostrovů, z nichž nejznámější jsou Mallorka, Menorka, Ibiza a Formentera. Největším z Baleárských ostrovů je turisty hojně navštěvovaná Mallorka.

Vzdálené přes tisíc kilometrů od Španělska jsou Kanárské ostrovy, ležící nedaleko afrického pobřeží. Je to souostroví sedmi ostrovů v Atlantické oceánu. Největším kanárským ostrovem je Tenerife o rozloze 2057m2. Dalšími jsou Gran Canaria, Lanzarote a Fuerteventura. Méně známé jsou La Palma, La Gomera a El Hierro. Na Tenerife se nachází nejvyšší hora Španělska Pico de Teide (3.717 m).

Podnebí

Španělské klima souvisí s jeho rozdílnými geografickými podmínkami. Vnitrozemí má podnebí kontinentální, s velkými teplotními rozdíly v průběhu roku. V Madridu je průměrná teplota v zimě 5°C, v červenci 24°C.

Na jižním a východním pobřeží panuje podnebí středomořské, vyznačují se vysokým počtem slunečných dnů a mírnou zimou. Letní teploty se tady pohybují mezi 23°C až 30°C, v zimě kolem 10°C až 15°C. Střed a jih Španělska je suchý, podobný spíš nedaleké severní Africe. Oproti tomu severní pobřežní oblasti poměrně deštivé. 

Booking.com