Hérakleion - hlavní město Kréty

Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)

Krétská metropole Hérakleion (chcete-li Iraklio) má v současné době na 170 tisíc obyvatel. Najdete tu spoustu odkazů na někdejší byzantskou přítomnost, ale prim hrají hlavně památky spojené s Benátčany. Pojďme si tedy toto malebné a slunné město s obrovským přístavem představit trochu blíže.

Hérakleion se nachází poměrně blízko někdejšího paláce v Knóssu, současné město bylo založeno v roce 824 muslimskými vojáky, kteří byli vyhnáni ze Španělska. Odkazem na ně je například i několik mešit. Už o sto let později ale Hérakleion patřil pod správu Byzance, když si jej podmanil Nikeforos Fokas. Ve třináctém století pak město odkoupili Benátčané, kteří se na vzezření města podepsali asi vůbec nejvíc.

Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)

Hérakleion je pro turisty mířící na Krétu obvykle první zastávkou, ze které pak putují třeba do Knóssu, Malie nebo do kláštera Moni Arkadiou. Dominantou města je hlavně Benátská pevnost, která byla postavena v šestnáctém století na ochranu před stupňující se osmanskou agresí. Památkou na Benátčany je pak i budova místní radnice nebo náměstí Platia Venizelou, které zdobí například velká kašna se lvími hlavami a fontánou.

Odkazem na Byzantince je kostel sv. Tita, který bohužel v devatenáctém století fatálně poškodilo zemětřesení a musel být kompletně rekonstruován, takže z jeho někdejší nádhery už opravdu moc neuvidíme.

Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)

Lahůdkou je ale i návštěva archeologického muzea (Kretikon Museion), kde se nachází například slavný Disk z Phaistu, ale samozřejmě i další kupa odkazů na někdejší minojskou přítomnost na Krétě. Bohatou expozici nejrůznějších exponátů pak rozšiřuje i místní Historické muzeum. Užít si ale můžete i kulturní akce, na přelomu září a října tu bývá Festival umění, před ním je obvykle tříměsíční Letní kulturní festival plný divadla, hudby a tance.

Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Herakleion (Iraklio) na Krétě (Řecko)
Booking.com