Video Pohřebiště Hora mrtvých v egyptské oáze Siwa

Pohřebiště označováno jako Hora mrtvých je zbudováno ve skále a nachází severně od centra oázy Siwa.
Pohřebiště označováno jako Hora mrtvých je zbudováno ve skále a nachází severně od centra oázy Siwa.

Jedním se zajímavých míst v egyptské oáze Siwa je Hora mrtvých. Na pahorku naleznete řadu hrobek, které si můžete prohlédnout. Pohřebiště pochází z různých časových období. Byly uloženy ostatky z období starověkého Egypta, Řecka a Říma. Asi kilometr od náměstí v Siwě se nachází Džabal al-Mautá, nebo-li Hora mrtvých. Nejedná se o horu v pravém slova smyslu, ale o pahorek, který je prošpikovaný hrobkami. Staří Egypťané byli posedlí posmrtným životem a techniku mumifikace mrtvých stále zdokonalovali. K tomu, aby mumie zůstala navěky bezpečně uložená sloužily právě tyto hrobky. Pohřebiště pochází z Ptolemaiovské doby, ale své mrtvé zde pohřbívali i Řekové a Římané, kteří zvyky staré egyptské civilizace ochotně přejímali. Po většině hrobek dnes již zůstaly jen díry ve skále, ale čtyři jsou pod zámkem a za bakšiš vám budou otevřeny. Zůstaly zde ještě zbytky maleb a i nějaká mumie. Z vrcholu pahorku je výhled do celého okolí, jak na jezera tak na končící oázu a začínající poušť. Podívejte se i na další videa z oázy Siwa - "Siwa je nejkrásnější oáza v Egyptě" nebo "Citadela Šálí nad oázou Siwa v Egyptě".

Booking.com