Zadar je pátým největším chorvatským městem

Zadar (Dalmácie - Chorvatsko)
Zadar (Dalmácie - Chorvatsko)

Pátým největším chorvatským městem je Zadar, má přibližně sedmdesát tisíc obyvatel a jeho prapůvod je samozřejmě rovněž v antice (tehdy se jmenoval Kotar). Zadar patřil dlouhá léta Byzantincům, po vyplenění během čtvrté křížové výpravy v roce 1202 připadl – byť s krátkým uherským intermezzem - do sféry vlivu Benátek.

Jako majitelé se vystřídali i Rakušané, Napoleon a Itálie, které připadl Zadar v meziválečné éře, později se město připojilo k Jugoslávii. V letech 1991 a 1992 utrpěl Zadar během občanské války značné škody, dnes po nich ale naštěstí nenajdete ani památky.

Významnou sakrální stavbou Zadaru je předrománský kostel svatého Donáta z devátého století, který má svou předlohu v Cáchách Karla Velikého. Sedmadvacet metrů vysoký kostel má opodál hned dalšího souputníka, románský kostel zasvěcený Panně Marii, jenž dříve patřil do správy benediktinek. Obě stavby byly bohužel během druhé světové války značně poškozeny a musely projít náročnou restaurací.

 TIP   Další fotografie ze Zadaru si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Pro turisty je velmi zajímavou i katedrála svaté Anastázie, románská stavba z dvanáctého století, z jejíž vížky uvidíte krásné městské panorama. Zachováno zůstalo i poměrně dost z dob nadvlády římského impéria, mimo jiné i fórum, na kterém se nachází právě sv. Donát. Najdete zde i menší kostely, zasvěcené svatému Iljovi nebo svatému Františkovi.

Zadar je spolu se Splitem a Dubrovníkem jedno z měst, kde vzkvétala raná chorvatská literatura, jména jako Barakovič nebo Zoranič asi nejsou příliš známá.

V Zadaru je od roku 1396 i univerzita, navštívit můžete i řadu muzeí, které jsou věnované antickému sklu, archeologii nebo sakrálnímu umění a v neposlední řadě je zde tímto způsobem zvěčněna i památka námořníků. A zmínit musíme ještě jednu zajímavou památku – takzvaná Kopnena vrata, která jsou odkazem na dobu benátské nadvlády.

Na rohu severozápadní části poloostrova, na kterém stojí historický Zadar, najdete i dvě nové zajímavosti. Netradiční hudební zvuky zde vyluzují Mořské varhany. Píšťaly varhan jsou zabudovány do nábřeží a voda mořského příboje vytlačuje píšťalami vzduch, které pak vydávají různé tóny. O pár metrů dál je Pozdrav Suncu, což je takový velký kruh, který po západu slunce různě světélkuje.

Zadar je na půli cesty mezi Rijekou a Splitem, takže pokud hodláte procestovat pobřeží Jadranu, nelze se tomuto městečku ani náhodou vyhnout. Ovšem pokud očekáváte malebné město, jako je např. Trogir, budete zklamáni. Historické centrum Zadaru je zastavěno novější bezduchou architekturou, která městu vzala kouzlo.

Aktualizace 20.10.2021
Booking.com