Tamerza, Chebika a Mides – skanzenové berbeské vesnice

Tunisko
Tunisko

Pokud zavítáte do Tozeuru, zůstaňte pár dní a nenechte si ujít důkladnější prohlídku jeho okolí. Asi 60 kilometrů na sever od města v pohoří Džebel en-Nebeg téměř na tunisko – alžírské hranici najdete tři starobylé berberské vesničky. Nádherná a pozoruhodná je však také celá tato divoká krajina. Původní vesnice z hliněných cihel byly v podstatě opuštěny po zničení během přes dvacet dnů trvajícího deště. Vesničané si vedle pak postavili domy nové a někdejší vesnice se staly jakýmsi turistickým skanzenem.

Tozeur (Tunisko)

První z vesnic za solným jezerem Chott El Gharsa je Chebika. Vesnice byla založena na místě někdejšího římského obranného valu. Chebika je jakousi předlohou horských oáz. Ční nad hlubokou propastí a zelené palmy ostře kontrastují s okrovou načervenalou hnědí okolních skal. Palmy jsou napájeny podzemními prameny vytvářejícími malou říčku. Nad ní jsou na horském svahu přilepeny domky z kamení a hlíny.

Tamerza (Tunisko)

Nejnavštěvovanější a největší z vesnic je Tamerza, která je z nich také nejsnáze dostupnou. Jezdí sem totiž pravidelně z Tozeuruautobus. Tamerzu najdete za Chebikou, cesta vede nádherně divoká krajinou. Vesnice leží za obrovským strmým kaňonem nad říčkou Oued Khanga. Z vrchu je nádherný výhled na téměř celý Jerid a solná jezera v dálce. Oáza leží stejně jako sousední vesnice v nadmořské výšce 800 metrů n.m. Tamerza leží na místě někdejšího antického byzantského náboženského centra Ad Tures. Staré ruiny jsou dnes opuštěné a nová vesnice ležící vedle má zhruba 2000 obyvatel. Lidé ve všech třech vesničkách se živí především pěstováním datlí ve svých palmových hájích.

Mides (Tunisko)

Horská vesnice Mides leží téměř na alžírské hranici, asi 5 kilometrů od Tamerzy. Mides vzniklo na troskách antického města Mades. V porovnání s Tamerzou je o mnoho menší. Nachází se na skalní plošině poblíž vrcholku Jebel Brikiss. I v Mides kamenné domky se tísní nad hlubokou a strmou roklí. Soutěska Oued El Oudei je skutečně impozantní, ze tří stran strmé téměř kolmé stěny padají do hloubky 60 metrů. Vesnice vybudované v nepřístupném terénu kdysi chránili jejich obyvatele před útoky nájezdníků.

Booking.com