Město alabastru Volterra nabídne nejen historii, ale i vysoké srázy poblíž něj

Volterra (Toskánsko - Itálie)
Volterra (Toskánsko - Itálie)

Nacházíme se ve vnitrozemí Toskánska, v provincii Pisa. Volterra leží jihovýchodně kousek od Pisy, kde se nachází světoznámá šikmá věž, která je nakloněna o více než 5,2 m. Volterra je menší městečko s přibližně patnácti tisíci obyvateli. Poblíž je také centrum Toskánska, Florencie. Volterra oplývá několika zajímavými památkami a obdivuhodné jsou více než 1000 metrů vysoké srázy kousek od města. Město je nazýváno městem alabastru a je mu věnováno také samostatné muzeum alabastru. Nachází na skalnaté plošině mezi údolími a je obehnáno dvojitými hradbami. Základ města vzkvétal už za dob Etrusků, tedy neslo název Velathri.

Mezi největší památky Volterry patří zcela jistě etruské muzeum (Museo etrusco Guarnasci), muzeum náboženského umění a obrazárna. V poměrně nevelkém městě je k vidění mnoho. Impozantní je 6 městských bran – Porta a Selci, Porta Marcoli, Porta di Docciola, Porta San Francesco, Porta San Felice, Porta Diana. Při procházce městem nám na každém kroku Volterra připomíná svou historii a křivolaké uličky stoupají až do výšky více než pět set metrů. Za zmínku zcela jistě stojí palác Palazzo dei Priori, který je nejstarší gotickou radnicí v Toskánsku.

V katedrále z 13. Století zase můžete obdivovat fresky se zdobeným stropem ze vzácného bílého a černého mramoru. Památek a odkazů historie rozhodně nabízí Volterra plno a na každém kroku je to znát. Vzhled města má stále středověký vzhled a vybízí k procházkám starými uličkami. V jižní části lze navštívit zbytky římského divadla a rozvaliny komplexu římských lázní.

Volterra i přes svou poměrně malou rozlohu a počet obyvatel a rozhodně potěší nejen milovníky historie. Krásný pohled na okolní Toskánsko nabízí pohled ze srázů u Volterry, které jsou součástí pohoří Rudohoří (Colline Metalliefere). Dále na sever se rozpínají Apuánské Alpy, známe především nalezišti vysoce kvalitního mramoru. Volterra, město alabastru, který se zde těžil již za dob Etrusků. Alabastr i Etruskové mají stopu všude ve městě, i městské brány zdobí čedičové hlavy symbolizující etruská božstva. Z města se můžeme vydat i do dalších měst Itálie, resp. Toskánska a poznat tak další zajímavá místa tohoto regionu, jako je Siena či Florencie, jedno z nejkrásnějších italských měst s nesčetnými architektonickými památkami.

Aktualizace 19.12.2020
Booking.com