Ortodoxní klášter Moni Arkadiou

Ortodoxní klášter Moni Arkadiou na Krétě (Řecko)
Ortodoxní klášter Moni Arkadiou na Krétě (Řecko)

Ortodoxní dvojlodní bazilika Moni Arkadiou se nachází zhruba 23 kilometrů jihovýchodně od Rethymonu na Krétě. Jeho současná podoba odráží renesanční vlivy, naposledy totiž proběhla přestavba v 16. století. Klášter měl kdysi i školu a bohatou knihovnu, je rovněž obklopen vysokou zdí a svého času sloužil i jako pevnost – v roce 1866 při krétském povstání zde zahynulo na tisíc řeckých civilistů hledajících tu útočiště, jejich památka se každoročně vzpomíná osmého listopadu. Turci tehdy zapálili barokní kostel na nádvoří a zničili všechny ikony, běsnění plamenů přežil pouze kříž a dřevění andělé.

Celková plocha Moni Arkadiou je 5200 metrů čtverečních, klášter je ve tvaru takřka pravoúhlého rovnoběžníku a nebuďte překvapeni tím, že jeho interiér se tak trochu podobá pevnosti, najdete tu totiž například i střílny. Nejbližší obydlená oblast je vesnička Amnatos, která je tři kilometry severně odtud. Ještě o kus cesty dále je další krétský klášter, Moni Arseniou.

Moni Arkadiou podle tradice prý založil císař Arcadius v pátém století (reálnější je ale založení tak o pět století později). Klášter získal jméno podle císaře, byť se v této době pojmenovávaly tyto stavby spíše podle konkrétního mnicha, jenž inicioval stavbu.

Prohlédnout si tu můžete klášterní chodby, kde se nabízí i pohled na interiér cel jednotlivých mnichů, je tu i obchůdek se suvenýry nebo sbírky fotografií slavných Kréťanů, vesměs účastníků partyzánského boje proti osmanské nadvládě.

Můžete tu také prohodit pár slov s místními mnichy a pohladit si kočky, o které se starají. Turistickou atrakcí je také kostnice, která zde byla postavena v roce 1910. Jsou zde ostatky již zmíněných civilistů, kteří zde při tureckém vpádu tragicky zahynuli, když vyhodili v bezvýchodné interiér kláštera do povětří, což odnesli i někteří útočící Osmané.

Booking.com