Ortodoxní klášter Moni Arkadiou

Ortodoxní dvojlodní bazilika Moni Arkadiou se nachází zhruba 23 kilometrů jihovýchodně od Rethymonu na Krétě. Jeho současná podoba odráží renesanční vlivy, naposledy totiž proběhla přestavba v 16. století. Klášter měl kdysi i školu a bohatou knihovnu, je rovněž obklopen vysokou zdí a svého času sloužil i jako pevnost – v roce 1866 při krétském povstání zde zahynulo na tisíc řeckých civilistů hledajících tu útočiště, jejich památka se každoročně vzpomíná osmého listopadu. Turci tehdy zapálili barokní kostel na nádvoří a zničili všechny ikony, běsnění plamenů přežil pouze kříž a dřevění andělé.

Celková plocha Moni Arkadiou je 5200 metrů čtverečních, klášter je ve tvaru takřka pravoúhlého rovnoběžníku a nebuďte překvapeni tím, že jeho interiér se tak trochu podobá pevnosti, najdete tu totiž například i střílny. Nejbližší obydlená oblast je vesnička Amnatos, která je tři kilometry severně odtud. Ještě o kus cesty dále je další krétský klášter, Moni Arseniou.

Moni Arkadiou podle tradice prý založil císař Arcadius v pátém století (reálnější je ale založení tak o pět století později). Klášter získal jméno podle císaře, byť se v této době pojmenovávaly tyto stavby spíše podle konkrétního mnicha, jenž inicioval stavbu.

Prohlédnout si tu můžete klášterní chodby, kde se nabízí i pohled na interiér cel jednotlivých mnichů, je tu i obchůdek se suvenýry nebo sbírky fotografií slavných Kréťanů, vesměs účastníků partyzánského boje proti osmanské nadvládě.

Můžete tu také prohodit pár slov s místními mnichy a pohladit si kočky, o které se starají. Turistickou atrakcí je také kostnice, která zde byla postavena v roce 1910. Jsou zde ostatky již zmíněných civilistů, kteří zde při tureckém vpádu tragicky zahynuli, když vyhodili v bezvýchodné interiér kláštera do povětří, což odnesli i někteří útočící Osmané.

Booking.com