Starověký římský chrám Pantheon

Pantheon v Římě (Itálie)
Pantheon v Římě (Itálie)

Každý návštěvník Říma, nebo-li „věčného města“, má jiné priority co se týče míst, která by chtěl vidět. Jsou však taková, která si nenechá ujít vůbec nikdo. Třebaže v Římě je k vidění nespočetné množství zajímavých památek, stavby jako Koloseum, Andělský hrad, Forum Romanum nebo Pantheon patří k pomyslnému základu. Pokud tato místa nenavštívíte, jako byste v Římě ani nebyli.

Vzácná symbióza s křesťanstvím

Pojďme si společně představit právě posledně zmiňovaný Pantheon, jeden z monumentálních dokladů stavitelského umu starých Římanů. A kromě toho je příběh Pantheonu pěkným příkladem historického vývoje, který proděla celá řada dalších původně starořímských staveb: po pádu římské říše se jich „zmocnili“ křesťané a přetvořili je k obrazu svému. Je dokonce určitou výjimkou, že Pantheon si dodnes zachoval typické rysy antické architektury a na rozdíl od některých dalších původních staveb zůstává díky dobré péči v poměrně solidním stavu.

Zachoval se například nápis na vlysu nad typickým vchodem zdobeným 16 korintskými sloupy (tzv. portikus), který latinsky hlásá poctu Marcu Agrippovi, římskému císaři z let 63-12 před Kristem. Právě tento císař nechal v roce 27 před Kristem stavbou unikátního chrámu oslavit všechny bohy.

Unikátní tvar i kupole

Dnešní podoba stavby má velmi typický kruhový půdorys, proto je dobré si uvědomit, že tomu tak nebylo vždycky. Římané nebyli zvyklí stavět „netradičně“, původní půdorys Patheonu měl tedy klasický obdélníkový tvar. Svou kruhovou podobu získal až poté, co v roce 80 po Kristu vyhořel.

O několik staletí později došlo k pádu římské říše a zájem o Pantheon rychle upadal. Unikátní stavba tak začala chátrat a obnovy se dočkala teprve poté, co v 7. století přešel do rukou katolické církve a v křesťanských rukou začal znovu vzkvétat. Do podzemních prostor Pantheonu byly převezeny ostatky údajných křesťanských mučedníků. A až do 15. století si Pantheon držel první místo na celém světě, co se týče velikosti kupole, než ho překonala neméně impozantní kopule chrámu Santa Maria del Fiore ve Florencii.

Booking.com