Přerov je městem Komenského

Socha Zubra na Tyršově mostě v Přerově (Česká republika)
Socha Zubra na Tyršově mostě v Přerově (Česká republika)

Statutární město Přerov ležící zhruba dvacet kilometrů na jih od Olomouce je živoucím důkazem toho, že Česká republika má nespočet nádherných míst, která jsou právem oblíbená mezi řadou turistů. Historie města sahá již do jedenáctého století a obdivovat tu můžeme hlavně nádherné historické jádro, které je dnes památkově chráněno.

První zmínky o původním historickém hradišti pocházejí z počátku jedenáctého století. Písemné zmínky o městě jako takovém pak pocházejí zhruba z poloviny století dvanáctého. Už roku 1256 získal Přerov status královského města od Přemysla Otakara II. Kdysi tu stával královský hrad, dnes přestavěný na zámek. Dodnes jsou v něm patrné zbytky původního městského opevnění. V zámku Přerov se v dnešních dobách nachází Muzeum Komenského. Právě Jan Amos Komenský, přezdívaný Učitel národů, je s Přerovem úzce spjat, protože zde nějaký čas působil. Do historie města neblaze promluvila druhá světová válka, kdy tu bylo násilně potlačeno povstání místních obyvatel. Ve druhé polovině dvacátého století se Přerov stal významným centrem průmyslu.

Severní část města ukrývá rozsáhlou síť archeologických nalezišť, kde byly objeveny pozůstatky pravěkého osídlení i upomínky na první Slovany. Za městem se nachází také unikátní rezervace Žebračka, která nabízí umělý mlýnský náhon, podél kterého se vytvořilo prostředí téměř stejné, jako by se jednalo o čistě přírodní objekt.

Přerov není vyhledávaným místem turistů. Většina lidí, kteří městem projíždějí jej považují za špinavé a ošumtělé město, protože hlavní tah vede okolo nádraží a neatraktivním okrajem města. Pokud se ovšem vydáte do starého centra města, zjístíte, že Přerov má i pěknější tvář. Centrum starého Přerova zčásti obklopují hradby, kterou jsou nově zrekonstruované. Velmi pekným místem je Horní náměstí s půlkruhem starých udržovaných domů a se vstupem do Přerovského zámku.

A co navštívit v okolí? Přímo se nabízí výlet do krajského města Olomouc, které se nachází jen pár kilometrů od Přerova. Nedaleko se nachází i zřícenina hradu Helfštýn, jednoho z největších hradních komplexů v ČR. Jeho velmi špatný stav se postupně zlepšuje, protože je nadšenci hojně rekonstruován a konají se tu i nejrůznější kulturní akce. Milovníci zachovalé architektury rádi navštíví zámek Kroměříž.

Booking.com