Historie Guatemaly

Antigua (Guatemala)
Antigua (Guatemala)

Dnes patnáctimilionová Guatemala má za sebou poměrně bohatou historii, první osídlení se datuje do období zhruba osmnácti tisíc let před Kristem, což dokazují nálezy opracovaného pazourku z obsidiánu. První skutečně větší osady existovaly ale až kolem roku 1500 př. n. l.

Významné období historie Guatemaly je neodmyslitelně spjato s mayskou civilizací, která zde přetrvala až do šestnáctého století našeho letopočtu, kdy ji definitivně rozvrátili Španělé. Mayové byli bohužel v desátém století zdecimováni dlouhotrvajícím suchem, které vedlo k nedostatku úrody a následnému hladomoru, což dočasně zastavilo vzestup jejich civilizace. Nicméně i tak – zbyla po nich památka například v ruinách města Tikal, které při návštěvě této země určitě není radno minout. Vliv jejich civilizace je patrný například i v Hondurasu, Salvádoru nebo třeba i v Mexiku a Belize, zabývali se hlavně vyspělou matematikou a astronomií, ale i mnoha jinými vědami. Typické byly i lidské oběti, asi jako u všech indiánských kultur té doby, Mayové hráli i míčové hry, tolik typické pro Aztéky.

S mayskou epochou je, jen tak mimochodem a pro zajímavost, spjat i oficiální symbol Guatemaly, který se dnes skví na národní vlajce a státním znaku – plachý pták quetzal, který předal své jméno i dnešnímu platidlu. I v dnešní době je obyvatelstvo Guatemaly tvořeno více než z poloviny původními indiánskými obyvateli, kteří jsou na svou vlast plným právem hrdí.

Španělé, kteří Mayskou říši na začátku šestnáctého věku prostřednictvím Pedra de Alvarada dobyli a obyvatelstvo násilně kristianizovali (dodnes je však typické, že se lidé modlí nejen ke křesťanskému bohu, ale třeba i k některým „původním“ přírodním bůžkům a modlám ze dřeva), vládnou na území Guatemaly až do roku 1821. V tomto roce vyhlašuje Guatemala svou nezávislost, což je ale zatím jen formální záležitost – dostává se totiž do sféry vlivu Mexika a později i Spojených států amerických. Španělské dědictví zůstalo hlavně v podobě tamní architektury, jak si ostatně můžete přečíst podrobněji například i v našem článku o městě Antigua.

Definitivní nezávislost získává Guatemala až roku 1839, kdy přichází k moci pozdější prezident-diktátor Raffael Carrera. Po jeho smrti v roce 1865 následovala občanská válka, z níž vyšel jako vítěz jistý Rufin Barrios, který doslova otevřel tuto mezoamerickou zemi celému okolnímu světu. Obchod s kávou a dalšími produkty zdejšího zemědělství jen vzkvétal, ve velkém se stavěly i železnice a silnice. Na přelomu 19. a 20. století se Guatemala znovu ocitla pod americkým vlivem, dokonce v roce 1941 coby spojenec USA vyhlásila válku Japoncům a dala k dispozici americké armádě své vojenské základny.

V posledním roce druhé světové války se v Guatemale podařilo svrhnout vojenskou diktaturu a proběhly svobodné volby, byla přijata i demokratická ústava. V roce 1952 se nicméně stává prezidentem Jacobo Guzmán, který provádí socialistické reformy, vyvlastňuje statky patřící americkým obchodníkům a dostává se s USA do vleklého sporu, přežije zhruba čtyřicet pokusů o násilné svrhnutí vlády, které byly prakticky po celé dvacáté století v této zemi na denním pořádku – Guzmán je nicméně nakonec svržen v roce 1954 za podpory amerických tajných služeb.

V roce 1976, konkrétně 4. února, postihlo Guatemalu obrovské zemětřesení, při kterém zahynulo na 25 tisíc lidí a země utrpěla i obrovské materiální škody.

Mezi léty 1960 a 1996 v zemi probíhala krvavá občanská válka, v současné době je ale situace již stabilizovaná a Guatemala je tak pro návštěvníky naprosto bezpečnou zemí plnou srdečných obyvatel, přírodních krás a historických památek.

Booking.com