Opevněné město Carcassonne

Carcassonne (Francie)
Carcassonne (Francie)

Sladká Francie nabízí návštěvníkům nepřeberné množství různých atrakcí a památek. Jedním z míst, které určitě stojí za návštěvu je středověké město Carcassonne. Pokud budete někdy pobývat na jihu Francie anebo budete mířit do Pyrenejí, nenechte si toto místo ujít, protože zde na vás dýchne středověk.

Historie největšího dochovaného pevnostního města v Evropě se táhne do daleké historie. Pahorek nad řekou Aude (čti Ód) už opevnili keltští Tektoságové, kteří byli při dobývání Gallie vytlačeni Římany. V roce 122 př. n. l. zde Římané budují opevnění Oppidu Carcasso a sídlí zde část sedmé legie. Od pátého století n. l. dochází k neustálým změnám a v této oblasti se střídají různé národy. Při úpadku Římské říše tuto oblast obsazují Vizigóti a opevnění je součástí Západogótské říše. V první polovině 8. století oblast dobývají Saracéni, kteří jsou za tři desítky let vytlačeni Franky pod vedením Pippina Krátkého. Od roku 1082 je pevnost v rukou dynastie z Trencavelu, které v roce 1209 střídá křižák Simon IV. Montforta. Roku 1229 se pevnost stává majetkem francouzského krále Ludvíka VIII.

K pohádkové pevnosti patří i pohádkové příběhy a jeden z nich se váže k jménu tohoto hradního opevnění. V období saracénské nadvlády nad tímto územím, byl hrad obléhán vojskem Karla Velikého. Obléhání hradu trvalo již celé měsíce a v opevnění již bylo skoro vše snědeno a tak obyvatelům hrozilo umoření hladem. S tímto osudem se však nehodlala smířit jistá madam Carcass, která byla blízkou přítelkyní saracénského krále. Dáma vymyslela lest a obyvatelé z posledních zásob vykrmili prase, které potom zabili a hodili jej z hradeb k nepřátelům k nohám. Při pádu na ostré kamení se roztrhlo břicho prasete ze kterého se na překvapené nepřátele vysypalo množství zrní. Dobyvatelé usoudili, že zásoby ve městě jsou zřejmě nevyčerpatelné a tak ukončili obléhání. Podle jména lstivé dámy a zvuku fanfár ohlašujících vítězství, byla pevnost přejmenována na Carcass-sonne.

Současná tvář starého města, zvaného Cité, se začala utvářet ve středověku. Mohutnou pevnost obklopují dva prstence opevnění jehož součástí je 52 věží a 2 brány. Za záchranu hradeb můžeme být vděčni Prosperu Mériéemu, který v 19. století zastával funkci francouzského generálního inspektora přes umělecké památky. V polovině 19. století byly hradby vážně poškozeny a postupně se rozpadaly a tak se místní úředníci vážně zabývali myšlenkou, že opevnění zbourají. To však překazil zmiňovaný inspektor a díky jeho přičinění byla provedena rekonstrukce celé pevnosti. Občas se sice restaurátoři nechali unést svou fantazií a něco navíc dobudovali, ale to nijak nesnižuje historickou cenu této památky. Kromě obdivuhodných hradeb si můžete prohlédnout hrad, který přiléhá k opevnění, románskou baziliku St-Nazaire a nebo se jen tak můžete procházet kouzelnými středověkými uličkami.

Když už budete pobývat okolo Carcassone nenechte si ujít průplav Canal di Midi. Jedná se o podivuhodnou technickou památkou, která spojuje Atlantský oceán a Středozemní moře. Kanál byl vybudován s cílem zajistit rychlou a bezpečnou dopravu zboží mezi přístavy v Atlantiku a v Středozemním moři. Projekt pochází z roku 1662 a jeho autorem byl Paul Riquet. Kanál byl dobudován necelých dvacet let po schválení projektu a na jeho stavbě pracovalo 120 000 dělníků.

Booking.com