Významné osobnosti Korsiky

Památník Napoleona Bonaparte v rodném městě Ajaccio (Korsika - Francie)
Památník Napoleona Bonaparte v rodném městě Ajaccio (Korsika - Francie)

Ano, když se řekne Korsika, každému se asi vybaví vzrůstem malý člověk s obrovskou duší Napoleon Bonaparte, ale významných osobností zrodil tento středomořský ostrov určitě více. Jen si vzpomenout, že? Pojďme si tedy společně připomenout nějaká slavná jména spojená s Korsikou a Bonaparta si nechme až na konec. :-)

Tak například, jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti, Alizée Jacotey, se narodila 21. srpna 1984 v Ajacciu. Interpretka hitů Moi…Lolita či J´en Ai Marre začala s hudební kariérou už v patnácti letech, s bývalým manželem Jérémym Chatelainem má devítiletou dceru Annily. Poznávacím znamením této umělkyně je i několik tetování.

Slavným se stal i Angelo Mariani (1838 – 1914). Tento chemik jako první začal vyrábět i oblíbený nápoj Vin Mariani – ten byl sice lehce alkoholický, ale oblíbil si jej i papež Lev XIII. Směs vína z Bordeaux a listů koky dala později vzniknout i oblíbenému nápoji tuzemských diskoték – vínu s kolou. A samozřejmě, nápadem Marianiho se inspirovali i autoři samotné Kolalokovy limonády.

Velkým korsickým patriotem byl také revolucionář Pascal (či Pasquale) Paoli (1725 – 1807). Stal se i autorem korsické demokratické ústavy, kterou vypracoval společně s Napoleonovým otcem. A když na ostrov vpadli Francouzi, postavil se s malou armádou i jim – po porážce se odebral do londýnského exilu a pokoušel se Korsice diplomaticky dojednat nezávislost. Paoli je na Korsice populární dodnes, zakladatel místní univerzity v Corte je oslavován jako národní hrdina.

Podívejme se trochu hlouběji do historie, objevíme jméno Sampieru Corsu (1498 – 1567). Ten se ve své době stal symbolem odporu proti nadvládě Janovanů, ti později Korsiku prodali Francii – a o rok  - později se narodil slovutný Napoleon Bonaparte.

S historií Korsiky je úzce spjat i slavný mořeplavec a rodák z Janova Kryštof Kolumbus, jehož dům najdeme nejen v Calvi, ale i v Cap Corse.

První a poslední korsický král, Theodor Von Neuhoff (1694 – 1756) byl původem německý dobrodruh, jenž vládl v letech 1736 a 1741. Povstalci, kteří si jej zvolili za panovníka, ale nevydrželi nápor janovské armády, král byl nucen emigrovat a zemřel později v Londýně – s obrovskými dluhy, ale i nehynoucí slávou.

Nyní již ale přistupme k Napoleonu Bonaparte (1769 – 1815). Francouzský generál, konzul, později po dobu deseti let i císař, kterého zná snad úplně každý – ať už z učebnic dějepisu, filmového zpracování nebo četných karikatur. Napoleon proslul nejen svým novátorským občanským zákoníkem Code civil, jenž je v platnosti po celé Evropě do jisté míry až dodnes, ale i svou výbojnou politikou – ne nadarmo se jeho éře vlády říká i Napoleonské války. Bitvy u Slavkova, Borodina či Waterloo asi není třeba připomínat, zajímavou částí francouzské historie je i Napoleonovo egyptské tažení. Slavný císař zemřel 5. května 1821 na ostrově Svatá Helena v Atlantiku, dnes lze jeho náhrobek spatřit v pařížské Invalidovně.

Booking.com