Istanbul – Orient na dosah ruky

Most 15 Temmuz Şehitler Köprüsü přes Bospor v Istanbulu (Turecko)
Most 15 Temmuz Şehitler Köprüsü přes Bospor v Istanbulu (Turecko)

Až vystoupíte z tramvaje ve čtvrti Sultanahmet, ocitnete se přímo v srdci starého Istanbulu. Přímo naproti sobě na vás budou shlížet dvě nejvýraznější dominanty města, Modrá mešita a Aya Sofya. Jejich tichý souboj je symbolikou křesťanské a muslimské minulosti města. Všechny hlavní památky města jsou právě tady, v téhle čtvrti můžete strávit několik dnů a pořád bude co objevovat. Nedaleko odtud můžete obdivovat poklady skryté v paláci Topkapi, posedět na lavičce v parku u Hippodromu, probírat se nepřeberným množstvím suvenýrů na Velkém bazaru neboli Kapali Çarşi, vychutnat tajemnou atmosféru cisterny Yerebatan Saray.

Po svém již druhém návratu z Istanbulu musím prohlásit, že Istanbul je skutečně asi tou nejhezčí metropolí, jakou jsem kdy viděla. Zejména se to týká samozřejmě historického centra Istanbulu. Těžko ale říct v čem přesně to kouzlo vězí. Je pravdou, že možná není působivějšího panorama, než noční zářící Istanbul se siluetou Modré Mešity a Aye Sofye nad Bosporským průlivem. Snad je to tím centrem starého města s tak působivě silnou koncentrací památek, z něhož vyloučení hlavní dopravy dělá příjemný park, byť tak trochu zaplavený turisty.

Modrá mešita v Istanbulu (Turecko)

Příhodná je také skutečnost, že hlavní oblast guest-housů pro cestovatele se nalézá příhodně pod Modrou Mešitou. Večerní posezení či snídaně na terase hotýlku s nádherným výhledem na centrum města není rozhodně k zahození. Istanbul má prostě svůj genius loci. Je to opravdu mimořádně okouzlující město, dýchající orientální romantikou a zároveň dynamikou moderní rozvíjející se metropole.
Byzantion, Konstantinopol nebo-li Cařihrad, a nakonec Istanbul. To všechno jsou jména města, které výrazným způsobem ovlivnilo jak dějiny Evropy, tak Východu. Je jedinou metropolí na světě, která byla postupně hlavním městem křesťanských i muslimských říší. Zároveň je také jediným městem na světě, které se může pyšnit rozložením na dvou kontinentech.

Rozkročený nad Bosporskou úžinou, jednou nohou v Evropě a druhou v Asii, je Istanbul již po staletí pomyslnou vstupní branou do Orientu. Mořská úžina Bospor, nebo-li Kraví brod, o délce 32 km tvoří hranici mezi kontinenty a je zároveň důležitou dopravní tepnou mezi Černým a Marmarským mořem. Istanbul je mimo jiné především také důležitým přístavem. Šíře průlivu kolísá od 500 m až do 4 km.

Hagia Sofia v Istanbulu (Turecko)

Historie Istanbulu je poměrně bohatá. Založení města se datuje do 7. století př.n.l. jako řecké kolonie. Od 2. století patřilo Římanům a po rozdělení Říše římské roku 395 se tehdejší Konstantinopol na dlouhých tisíc let stala centrem Východořímské říše. Její postupný úpadek a naopak sílící moc sousední Osmanské říše vedly nakonec k nevyhnutelnému střetu. Roku 1453 sultán Mehmet II. Konstantinopoli dobyl a přejmenoval na Istanbul. Ne nadarmo získal Mehmet II. přízvisko Fatih, neboli Dobyvatel. Šlo o bezpochyby o důležitý okamžik pro další dějiny Evropy i Asie. Jedni od té doby smutní nad „Pádem Cařihradu“, druzí oslavují „Dobytí Istanbulu“.

Na další staletí se tak Istanbul stal centrem a neustále zvelebovaným hlavním městem Osmanského impéria. Ačkoliv po vyhlášení republiky převzala v roce 1922 roli hlavního města Turecka Ankara, zůstává Istanbul dál nejdůležitější a milovanou tureckou metropolí. Dnešní dvanáctimilionová metropole je velmi rozlehlým městem s neustálými dopravními problémy. Čtvrti odlehlejší od centra již nejsou tak výstavní jako historický Sultanahmet či moderní Taksim, ale i přesto je na tak velkou metropoli poměrně čistým městem.

Aya Sofya je velmi starou a z historického hlediska velmi důležitou stavbou. Velkolepý chrám Boží moudrosti dal postavit byzantský císař Justinián již roku 537. Aya Sofya byla se svou třiceti metrovou kupolí po tisíc let největším křesťanským chrámem a taktéž největším uzavřeným prostorem na světě. Je jednou z nejpůsobivějších a nejimpozantnějších staveb, jaké kdy byly postaveny. Ve své době musela být skutečně fascinujícím dílem a později se snaha o její překonání stala posedlostí mnoha islámských architektů. Po dobytí Istanbulu byla Aya Sofya přeměna na mešitu a dnes je z ní muzeum.

Prodavač vody v Istanbulu (Turecko)

Ze stejné doby jako Aya Sofya pochází cisterna Yerebatan Saray neboli Potopený palác. Zásobárna dešťové vody pochází nejspíš ze 4. století. Po osmanském dobytí se cisterna přestala využívat a byla téměř zapomenuta. K její renovaci a zpřístupnění pro turisty došlo roku 1987. Klenba cisterny je podpírána 336 sloupy. Na dvou z nich jsou vytesány hlavy medúzy, důvod však není přesně znám.

Istanbul je městem mešit a tou nejkrásnější je Sultanahmet Camii známější spíš jako Modrá mešita. Za tento název vděčí interiéru z dvaceti tisíc modrých kachlí. Byla postavena na počátku 17. století a je skutečně působivým konkurentem naproti stojící Aye Sofye. Zejména při noční nasvětlení si můžete vychutnat její elegantní siluetu kaskád kupolí obklopených šesti minarety.

Kroky každého návštěvníka Istanbulu nepochybně zamíří také do paláce Topkapi. Po čtyřistaletí byl rezidencí sultánů. Roku 1853 dvůr panovníka přesídlil do modernějšího paláce Dolmabahçe a Topkapi bylo posléze přeměno na muzeum. Topkapi není v podstatě nijak výraznou dominantou, je to soubor budov uspořádaných kolem řady nádvoří. Největšímu zájmu návštěvníků se těší harém, což byly soukromé komnaty rodiny sultána.

Určitě si nenechte ujít návštěvu Kapali Çarşi, neboli Velkého Bazaru. Je největším zastřešeným bazarem na světě a obchoduje se tady již od 15. století. V uličkách pod klenutými chodbami se prodává vše, co by koupěchtivé turisty mohlo zajímat. Najdete zde obchody s koberci, zlatými šperky, luxusním oblečením a především spoustu stánků s typickými suvenýry jako keramika, vyřezávané nebo tepané výrobky, či nádherné vodní dýmky.

Ať už je to kouzlo Istanbulu v čemkoliv, sem se asi vždycky budu ráda vracet.

Booking.com