Výlet do Karviné

Masarykovo náměstí – kašna a radnice (Karviná - Česká republika)
Masarykovo náměstí – kašna a radnice (Karviná - Česká republika)

V údolí řeky Olše, asi 20 kilometrů východně od Ostravy, leží Karviná. Město vzniklo v roce 1949 sloučením několika osad a je známé především díky hornictví a lázním. Toto místo však nabízí mnohem víc. Sportovní vyžití a nejrůznější památky, včetně jedné velmi kuriózní, dělají z Karviné ideální výletní lokalitu.

Česká Pisa

V městské části Doly stojí barokní kostel sv. Petra z Alkantary, postavený v roce 1736, který získal zápis do Knihy českých rekordů a kuriozit. Po zahájení těžby černého uhlí bylo totiž od roku 1854 pod kostelem vytěženo 27 slojí v celkové mocnosti přes 50 metrů. Během několika desetiletí zde vlivem těžby poklesla půda o 37 metrů. Kostel se nezřítil, ale došlo k jeho naklonění a byl určen k demolici. V 90. letech minulého století však proběhla generální oprava a zajištění objektu. Budova zůstala nakloněná, a to o 6,8 stupňů oproti svislé ose. Je tedy šikmější než slavná věž v italské Pise. Podlaha kostela byla vyrovnána, ale žádné dvě stěny nesvírají pravý úhel. Dnes budova stojí na betonové desce, takže už by nic nemělo způsobit další naklánění. Tato rarita láká turisty z celého světa.

Centrum a památková zóna

Roli centra města převzala historická část Fryštát. Za prohlídku zde stojí výstavní síň Muzea Těšínska a Masarykovo náměstí s historickou radnicí, měšťanskými domy z 18. a 19. století, dekorativní litinovou kašnou z roku 1900 zdobenou plastikami, kostel Povýšení svatého Kříže a zámek Fryštát. Historické jádro Karviné se spolu s Lázeňským a zámeckým parkem stalo součástí městské památkové zóny.

Během prázdnin jsou zde pravidelně provozovány jízdy v historickém kočáře taženém koňským spřežením.

Zámek Fryštát a zámecký park

Přímo v centru Karviné stojí empírový zámek Fryštát, jediné Piastovské sídlo v Česku. Během prohlídky stylově zařízených místností jsou návštěvníci zasvěceni do života šlechty na přelomu 19. a 20. století. Z jedné strany je hlavní budova zámku spojena krytou chodbou s vedlejší budovou zvanou Lottyhaus, s níž tvoří jednotný architektonický celek. V Lottyhausu má pobočku Národní galerie Praha vystavující zde vrcholná česká umělecká díla 19. a 20. století.

Z jižní strany je zámek obklopen zámeckým parkem o rozloze 36 hektarů. Z doby jeho založení v roce 1804 se dochovaly některé stromové aleje a vzácné solitéry, například mohutný památný strom jasan ztepilý nebo dominantní platan javorolistý.

Na území parku se nachází několik zajímavostí.

Ideálním místem ke sportování i relaxaci je areál Loděnice s občerstvením a různými hřišti, jejíž prostor dotváří mnoho odpočinkových ploch a míst k rybaření. Na půjčených lodičkách mohou návštěvníci proplouvat slepé rameno řeky Olše.

Srdce parku tvoří zookoutek. V několika výbězích zde mají domov daňci, kozy a různí velcí ptáci.

Nedaleko jedné z cestiček stojí altán, který je památkou na rod Larisch-Mönnichů. Jeho základ tvoří sloupy pocházející z původní hrobky tohoto rodu.

Parkem protéká potůček Mlýnka, který malebně dokresluje příjemnou atmosféru tohoto zákoutí města.

Celý park je protkán cestičkami pro pěší i cyklisty. K vyjížďkám na kole však láká nejen park. Karviná v posledních letech vybudovala rozsáhlou síť cyklostezek spojující město s okolím.

Lázně Darkov

Díky nálezu léčivé jodobromové solanky byly na území Karviné již v 19. století vybudovány  lázně Darkov. Silně mineralizovaná voda obsahuje cenné látky ve vyšší koncentraci než v přímořských oblastech a má významný regenerační, léčebný i preventivní účinek. Pomáhá při poruchách pohybového ústrojí, neurologických indikacích a poúrazových stavech. Staré lázeňské budovy obklopuje volně přístupný příjemný park vhodný ke klidným procházkám.

Zajímavosti v okolí

Nedaleko Karviné se nachází mnoho různých atraktivních turistických lokalit, například Dinopark v Orlové, Kotulova dřevěnka z roku 1781 v Havířově, zoologická zahrada v Ostravě, Archeopark v Chotěbuzi nebo zámek v Petrovicích.

Booking.com