Monumentální katedrála svatého Václava v Olomouci

Katedrála svatého Václava v Olomouci (Česká republika)
Katedrála svatého Václava v Olomouci (Česká republika)

Při zvláštních příležitostech se v Olomouci rozeznívá největší zvon na Moravě, vážící téměř 8 tun, ve věži, která je se svou výškou 100,65 metrů druhou nejvyšší kostelní věží v tuzemsku. Těmito skvosty se chlubí olomoucký dóm neboli katedrála svatého Václava, která představuje dominantu města a jeden z nejkrásnějších příkladů novogotické architektury v České republice.

Kostel sv. Václava na olomouckém hradě založil olomoucký kníže Svatopluk. Kostel by vysvěcen v roce 1131. Během 13. století dvakrát vyhořel a po druhém požáru došlo k přestavbě ve stylu gotiky. Dnešní podoba katedrály z let 1883–1892 zahrnuje různé stavební etapy od románského slohu až po novogotický romantismus 19. století.

Katedrálu v Olomouci si můžete prohlédnout individuálně, hlavní loď je po celý rok každý den volně přístupná, samozřejmostí je bezbariérový vstup. Během turistické sezóny můžete využít možnost komentované prohlídky, která trvá přibližně 30 minut. Dozvíte se během ní něco o historii stavby, prohlédnete si exteriér i interiér.

V chrámovém trojlodí uvidíte barokní kapli Panny Marie Loretánské, renesančně-barokní kapli sv. Stanislava se svatostánkem, která je vyhrazena modlitbě a během prohlídky do ní lze nahlédnout pouze zvenčí, presbytáře (kněžiště), kde se vysluhují bohoslužby, a boční novogotické kaple. Obdivovat můžete také freskovou výzdobu od Jana Kryštova Handkeho, dřevěné vyřezávané lavice nebo varhany, které patří k nejlepším romantickým nástrojům v České republice.

Pod presbytářem se nachází dvoupatrová krypta. Horní patro je zpřístupněné pro veřejnost, jsou zde vystaveny liturgické předměty a umělecká díla, v dolním patře jsou uloženy ostatky biskupů a arcibiskupů.

V roce 1990 katedrálu navštívila Matka Tereza a o pět let později papež Jan Pavel II. u příležitosti svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavené Zdislavy.

Katedrála je plně fungující farní a arcibiskupský chrám, prohlídky proto nejsou možné v době liturgických akcí.

Booking.com