Prísne utajované miesto v Alekšinciach - podzemný veliteľský kryt

Chodby podzemného krytu v Alekšinciach (Slovensko)
Chodby podzemného krytu v Alekšinciach (Slovensko)

Obec Alekšince sa nachádza niekoľko kilometrov od Nitry. Nájdete ju, keď pôjdete po hlavnej ceste smerom na Hlohovec, a hoci ide o neveľkú dedinu, skrýva jedno veľké tajomstvo.

Na konci obce stojí nenápadný malý domček, o ktorom ani mnoho miestnych obyvateľov netuší, aký bol jeho účel v 60-tych rokoch 20. storočia. Išlo totižto o prísne utajované miesto, pretože domček ukrýva vstup do veliteľského podzemného krytu.

Práve v Alekšinciach sa podľa dostupných informácií nachádzalo Hlavné veliteľské stanovište štábu CO Západoslovenského kraja, ktorému podliehalo niekoľko menších stanovíšť rozmiestnených po celom území západného Slovenska.

Domček stojaci na okraji lesa Alekšiniec demaskuje len vysoký nepriehľadný plot. Všimnúť si môžete anténne pole a nasávacie miesta ventilácie, ktorá filtruje vzduch. Úkryt nachádzajúci sa pod domčekom je samostatne stojaci jednopodlažný železobetónový monolit, ktorý je zapustených približných 7 metrov pod zemou.

Objekt bol dobudovaný okolo roku 1964. Mal jeden hlavný vstup (bojový) a jeden núdzový východ, ktorým bolo nutné vyliezť za sťažených podmienok. Na bojovom vstupe boli osadené tlakovo-plynotesné dvere, za ktorými nasledovala odmorovacia priepusť s rovnakým typom dverí na vstupe.

Kryt v sebe ukrýva spleť niekoľkých miestností, ktoré sú dômyselne prepojené a pojmu desiatky ľudí. Najväčšiu časť krytu zaberá miestnosť bojového velenia, ktorá je obklopená nadväzujúcimi kanceláriami jednotlivých služieb a skupín. Nachádza sa tu vyhodnocovacia a informačná skupina, skupina styčných dôstojníkov, spojovacia skupina či prieskumná skupina a iné.

K ďalším miestnosťami, ktoré môžeme nájsť v úkryte, patrí rozhlasová, telefónna a ďalekopisná ústredňa, spisovňa, rádiové a prijímacie stredisko, kabínky určené telefonistom, ošetrovňa či izolačná miestnosť (lekárska karanténna miestnosť). Samozrejmosťou v takto vybavenom kryte je kuchyňa, jedáleň, sklad, WC a miestnosť, ktorá slúžila na odpočinok. Nechýbajú miestnosti s potrebným technologickým vybavením, ktoré zabezpečovali bezproblémový chod podzemného krytu.

Po roku 1990 prešiel objekt pod správu Civilnej obrany, neskôr bol ako prebytočný majetok Ministerstva obrany SR prevedený na obec Alekšince. V súčasnosti sa o podzemný úkryt stará obec v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Československej ľudovej armády Kolíňany. Práve členovia klubu venujú na zveľaďovanie podzemného krytu najviac času i financií. Ambíciou klubu je urobiť z krytu múzeum, ktoré bude prístupné širokej verejnosti.

 TIP  Pokud si plánujete výlet v této oblasti, nezapomeňte se podívat i na nedaleký Nitranský hrad ... více v článku "Nitranský hrad: starobylá památka uprostřed města".

Zatiaľ je možné do krytu nahliadnuť len po telefonickej dohode s vedúcim klubu. Ak vás zaujíma história v období vojny, respektíve v období studenej vojny, a máte radi miesta zahalené rúškom tajomstva, dohodnúť si návštevu krytu sa rozhodne oplatí.

Sprievodca vás prevedie všetkými miestnosťami a ku každej vám povie nejakú zaujímavosť. Pozrieť si môžete dobovú výstroj i výzbroj. Niektoré exponáty nachádzajúce sa v úkryte sú originálny, ktoré sa zachovali z čias, keď úkryt slúžil svojmu účelu. Ďalšie exponáty zas priniesli členovia klubu, no svojim charakterom zapadajú do tohto prostredia. Prehliadka so sprievodcom trvá cca. 45 minút. Podzemný úkryt je aj v dnešnej dobe plne funkčný a jeho funkčnosť neznehodnotil ani zub času.

Booking.com