Gotický hrad Bezděz je s námi už více než dlouhých sedm století

Hrad Bezděz (Česká republika)
Hrad Bezděz (Česká republika)

Přesné datum začátku stavby není sice známo, ale dá se předpokládat, že Přemysl Otakar II., jeden z posledních přemyslovských vladařů v Čechách, kázal postaviti hrad Bezděz jako důležitou oporu královské moci a strážce klíčových obchodních cest. V době, kdy padl u Suchých Krut, už ale stál nejen mohutný hrad, ale i nedaleká obec Doksy, založená německými kolonisty. Gotika v celé své kráse, místo, na němž si protrpěl dětství Václav II. a také pozdější majetek pánů z Dubé. Bezděz vlastnil i proslulý Albrecht z Valdštejna.

Sloužil jako klášter, později byl zcela opuštěn

Pohnutá minulost – přesně tak by se dal dvěma slovy charakterizovat Bezděz, hrad ležící nedaleko stejnojmenné obce s více než třemi stovkami stálých obyvatel. Od doby, kdy tu byl pánem Valdštejn, se stalo opravdu dost. Hrad byl v majetku českých panovníků včetně Karla z rodu Lucemburků a později přešel do majetku španělské větve Benediktinů. Josefinské reformy ale klášter ruší, ten je o několik let předtím vydrancován pruským vojskem a v devatenáctém věku už se dá bohužel mluvit o zřícenině.

Zdejší atmosféru miloval Karel Hynek Mácha, ale mnoho lidí si také přálo slavnou stavbu opravit a zachovat pro budoucí generace. V roce 1932 je hrad doslova za pár tisíc korun prodán Valdštejny Klubu československých turistů, kteří započali s rekonstrukcí – ta se ale protáhla až do poválečné éry a pokračovala hlavně v šedesátých letech minulého století. Teprve po přelomu milénia však byla náročná rekonstrukce dokončena, Národní památkový ústav i jeho předchůdce odvádějí výbornou práci. Hrad, jenž patřil Smiřickým ze Smiřic, Lobkovicům i pánům z Michalovic je dnes přístupný veřejnosti, která této své možnosti hojně využívá. Na sedmdesát tisíc návštěvníků ročně, to je už slušné číslo, že?

Zajděte si na rozhlednu, k službám je též průvodce

Když dokráčíte k Bezdězu, nabízí se hned několik možností – projít si Křížovou cestu, jejíž tradici započala hraběnka Anna z Valdštejna na konci sedmnáctého věku. Prohlédnout si můžete zblízka také cisternu, která sloužila obyvatelům hradu celé generace. Nebo ještě jedna varianta, snad nejzajímavější. Velká věž je čtyřicet metrů vysoká a nabídne pěkný pohled do okolí. Nedaleko je i hrad Houska se vším svým tajemnem a Máchovo jezero, což je doslova živoucí symbol rekreace.

Nevynechejte ani interiér hradní kaple, která nese jméno archanděla Michaela. Pochází ze sedmnáctého věku a došla nákladné opravy ještě když byl Bezděz v majetku Valdštejnů, tedy začátkem století dvacátého. Našla inspiraci v Burgundech, ochoz, jímž lze pozorovat hlavní bránu, je obecně pro české stavby nezvyklým. Jednolodní kaple prošla v šedesátých letech částečnou rekonstrukcí, nové vitráže a dlažba, stejně jako omítka – a stavba je rázem jako nová. Navázalo se tak na valdštejnské opravy, díky nimž se raná gotika zachovala až do dnešních časů.

Přemysl svého času stavěl nepřemožitelnou obranu

Zatímco v době vzniku byl v podstatě Bezděz nedobytný, obsadili jej během třicetileté války Švédové a později i Prusové. Samozřejmě je na vině pokrok ve válečnictví, po posledním plenění pruským vojskem skončil i klášter na popud Josefa II. Uměleckou inspiraci v Bezdězu nenacházel jen Karel Hynek Mácha, jmenovat můžeme i jména jako Smetana a Mánes, ostatně i sám Mácha nakreslil, jak vypadá Bezděz od jihovýchodní strany.

Booking.com