10 českých NEJ: Největší

1. Největší národní park – Šumava (68 064 ha)

V roce 1990 byla Šumava zapsána do seznamu UNESCO jako biosférická rezervace Šumava. Nejcennější část území CHKO byla v roce 1991 vyhlášena národním parkem. Hlavním předmětem ochrany jsou jedinečná nerušeně se vyvíjející biologická společenstva, kromě horských smrčin a pralesních porostů mají velký význam také slatě, rašeliniště a karová jezera. Na území parku se nachází 24 státních přírodních rezervací a jiných maloplošných chráněných území.

Zajímavost: Národní park je nazýván Zeleným srdcem Evropy.

2. Největší chráněná krajinná oblast – CHKO Beskydy (1 160 km²)

Chráněná krajinná oblast Beskydy byla vyhlášena v roce 1973. Nadmořská výška sahá od 350 m n. m. v Zubří do 1 323 m na Lysé hoře. Původní pralesovitý les s horskými loukami pokrývá 71 % území. Význam CHKO Beskydy je podtržen vyhlášením 60 maloplošných zvláště chráněných území. V oblasti žijí vlci, rysi a hlášeni byli i medvědi.

Zajímavost: K nejznámějším výletním místům Beskyd patří Jurkovičova rozhledna z roku 1896.

3. Největší přehradní nádrž – Lipno (48,7 km²)

Lipno je vodní dílo vybudované na Šumavě v nadmořské výšce 726 m na řece Vltavě v letech 1952–1959. Jde o největší přehradní nádrž a o největší vodní plochu na území České republiky. Bývá označována jako jihočeské moře. Sypaná hráz dlouhá 296 m se nachází v blízkosti obce Lipno nad Vltavou. Lipenská přehrada, s obvodem téměř 150 km, je součástí tzv. Vltavské kaskády.

Zajímavost: Na nádrži se nacházejí 4 stálé ostrovy.

4. Největší větrný mlýn – Litultovice/Choltice

Dřevěný větrný mlýn německého typu byl postaven v roce 1833 ve vesnici Sádek. V roce 1878 jej zakoupil mlynář František Romfeld a přenesl jej do Choltic. Mlýn byl činný až do roku 1954. V roce 1969 prošel celkovou rekonstrukcí. Mlýn má 4 perutě, plocha jednoho křídla je 12,3 m². Mlecí kámen o průměru 1,42 m dosahoval při mletí až 108 otáček za minutu.

Zajímavost: Dnes je mlýn přístupný veřejnosti, v moučnici se nachází sbírka sekernického nářadí.

5. Největší menhir – Kamenný pastýř (3,5 m)

Kamenný pastýř (též Zkamenělý pastýř, Kamenný muž nebo Zkamenělec) je menhir stojící osamoceně v poli nedaleko obce Klobuky na Slánsku. Jedná se o neopracovaný sloupovitý balvan z tmavého železitého křídového pískovce. Šířka menhiru je v nejširším místě zhruba metr, hmotnost menhiru je odhadována na 5 tun. Lze jej považovat za skutečný pravěký menhir. V roce 1852 jej povalila bouře a musel být znovu vztyčen.

Zajímavost: Pozorováno od menhiru vychází Slunce přímo za Řípem ve dnech 30. 4. a 13. 8., tedy na keltské svátky Beltine a Lugnasad.

6. Největší jezero – Černé jezero, Šumava (18,47 ha)

Černé jezero nedaleko Železné Rudy na Šumavě leží v nadmořské výšce 1 008 m a jeho maximální hloubka dosahuje 39,8 m. Napájeno je z podzemních pramenů, které vyvěrají na úpatí Jezerní hory. Jméno jezero dostalo podle zdánlivě černé hladiny – zbarvení způsobuje vrstva kalu tvořená pylem z okolních jehličnanů, lesní porost propouštějící na hladinu minimum slunečního světla napomáhá dojmu, že jezero je černé.

Zajímavost: Jezero vzniklo v poslední době ledové, kdy bylo vyhloubeno ledovcem.  

7. Největší skanzen – Rožnov pod Radhoštěm

Muzeum bylo založeno v roce 1925. Skanzen má tři specializované části – Dřevěné městečko (s domy z rožnovského náměstí, fojtství je kopií stavby z Velkých Karlovic, dřevěný kostelík sv. Anny je kopií vyhořelého kostela z Větřkovic), Valašská dědina (nejrozsáhlejší areál typu stylové vesnice i s chovem zvířat) a Mlýnská dolina (funkční technické stavby).

Zajímavost: Po expozici v Přerově nad Labem je druhým nejstarším skanzenem u nás.

8. Největší a nejteplejší minerální pramen – Vřídlo, Karlovy Vary

Vřídlo je největší a nejvydatnější pramen termální minerální vody, která vyvěrá v Karlových Varech. Se svou teplotou 73,4 °C je zároveň nejteplejším termálním pramenem v ČR. Vyvěrá ze 4 vrtů hlubokých až 88 m ve Vřídelní fontáně. Sloup vody díky vysokému tlaku dosahuje výšky až 12 m. Prvně zachycen byl pramen již v 16. století, v roce 1975 byla nad Vřídlem vystavěna železobetonová Vřídelní kolonáda ve funkcionalistickém slohu.

Zajímavost: Vřídlo je v současnosti jediným pramenem v Karlových Varech využívaným k léčebným koupelím.

9. Největší synagoga – Velká synagoga, Plzeň

Velká synagoga v centru města Plzeň je největší synagoga v ČR, zároveň druhá největší synagoga v Evropě a třetí největší na světě po jeruzalémské a budapešťské. Synagoga se dvěma 45 m vysokými věžemi byla postavena v letech 1888–1892 v novorománském slohu s maurskými prvky. Dnes kromě náboženských účelů slouží jako koncertní a výstavní sál. V roce 1992 byla prohlášena kulturní památkou ČR.

Zajímavost: Během druhé světové války synagogu zachránilo to, že ji němečtí vojáci využívali jako sklad a dílnu.

10. Největší zpřístupněné jeskyně – Sloupsko-šošůvské jeskyně (1760 m prohlídky)

Sloupsko-šošůvské jeskyně leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras severně od města Brna. Jedná se o rozsáhlý komplex dómů, chodeb a podzemních propastí vytvořených ve dvou patrech. Jeskyně jsou významným nalezištěm koster jeskynní fauny (medvědi, lvi, hyeny). Prohlídkové trasy jsou spojeny s prohlídkou jeskyně Kůlna, kde byly nalezeny části lebky neandertálského člověka.

Zajímavost: Podzemní Sloupský potok spojuje jeskyně s největší českou jeskyní – Amatérskou. Spolu s ní tvoří jeskynní systém o celkové délce téměř 35 km.

BONUS:

Největší ručně psaná kniha na světě – Ďáblova bible

Největší rukopisná kniha světa se nazývá Codex gigas nebo Ďáblova bible (podle vyobrazení ďábla na jedné z jejích stran). Podle legendy rukopis vznikl ve 13. století v zaniklém klášteře v Podlažicích, dnes je uložen v Královské knihovně ve Stockholmu. Kniha má rozměry 920 × 505 × 220 mm a váží 75 kg. Je psána latinsky a zdobí ji barevné iluminace a iniciály. Původně obsahovala 320 pergamenových listů, dnes 8 listů chybí. Kniha je svázaná v dřevěných deskách potažených kůží s kovovým zdobením.

Zajímavost: Na listu označovaném číslem 289 je unikátní vyobrazení ďábla o velikosti skoro 50 cm.

Booking.com