10 českých NEJ: Nejstarší

10 českých NEJ: Nejstarší
10 českých NEJ: Nejstarší

1. Nejstarší město – Bruntál

Bruntál byl založen kolem roku 1213 jako první osada s magdeburským městským právem v českých zemích. Hlavním zdrojem prosperity města byla dlouhou dobu těžba kovů. Stalo se také centrem cechovní řemeslné výroby a významným tržním centrem. V Bruntále se zachovala řada zajímavých památek. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Zámek s renesančním arkádovým nádvořím je chráněn jako národní kulturní památka. Na středověk upomínají i místy zachované gotické městské hradby s baštou.

Zajímavost: Území Bruntálu se rozkládá na obou stranách historické zemské hranice Moravy a Slezska.

2. Nejstarší křesťanský kostel – Kostel sv. Klimenta, Levý Hradec

Kostel sv. Klimenta byl založen uprostřed hradiště prvním historicky doloženým českým knížetem Bořivojem kolem roku 880. Z původní rotundy se zachovaly pouze základy pod dnešní barokní lodí ze 17. století. Kostel obklopuje hřbitov založený v 11. století. Spolu s hradištěm je kostel od roku 1958 chráněn jako kulturní památka ČR. Interiér kostela zdobí pozoruhodný rodokmen Přemyslovců, který zpracoval jeden z farníků.

Zajímavost: Z Levého Hradce vede etapová pěší pouť na moravský Velehrad.

3. Nejstarší dochovaný most – Kamenný most, Písek

Gotický most byl vybudován jako součást Zlaté stezky pravděpodobně ve 13. století během vlády Přemysla Otakara II. První písemné záznamy o mostu však pocházejí až z roku 1348. Je dlouhý 109,75 m a široký 6,25 m. Stojí na 6 pilířích a je tvořen 7 oblouky. Z roku 1768 se dochoval segmentový oblouk, který byl určen k proplouvání vorů. Na obou koncích mostu byly věže, které se nedochovaly. Most zdobí pískovcové repliky barokních soch ve čtyřech sousoších.

Zajímavost: Most byl postaven na suchu. Až po jeho dokončení byla řeka Otava uměle převedena do nového koryta.

4. Nejstarší botanická zahrada – Liberec

Botanická zahrada v Liberci byla založena na popud místního Spolku přátel přírody roku 1876. Prvním lákadlem pro návštěvníky byl exemplář největšího leknínu světa viktorie královské. Zahradě dominují sbírky orchidejí, kapradin, broméliovitých a masožravých rostlin. Parkové partie zahrady zahrnují nejrozsáhlejší alpinium v ČR a zahrada se stará také o nejpestřejší soubory exotických rostlin u nás. Skleníkový areál se skládá z devíti expozičních pavilonů skýtajících plochu zhruba 3 tisíce m2.

Zajímavost: Zahrada má ve své sbírce nejstarší kamélii v Evropě a nejdéle pěstovanou bonsaj v Evropě.

5. Nejstarší fungující lanovka – Lanová dráha na Petřín, Praha

Stavba lanovky byla zahájena v roce 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Její provoz skončil v roce 1916 v souvislosti s 1. světovou válkou. Lanovka byla obnovena až v roce 1932 a zároveň přestavěna na elektrický pohon. V roce 1965 došlo na Petříně k rozsáhlým sesuvům půdy, které trať zničily. Znovu se lanovka rozjela v roce 1985, kdy byla začleněna do systému MHD. Provoz dráhy je zajišťován po kolejích systémem tažných lan.

Zajímavost: Délka lanové dráhy je 510,4 m.

6. Nejstarší národní park – Krkonošský národní park

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky. V roce 1963 tu byl díky výjimečným přírodním hodnotám, rozmanité krajině a bohaté historii založen první český národní park. České chráněné území sousedí se stejnojmenným NP v Polsku. Společně vytvářejí biosférickou rezervaci zapsanou na seznamu UNESCO. Park je rozdělen do tří zón – přísná přírodní, řízená přírodní a okrajová. V první zóně platí zákaz vstupu mimo značené cesty. Leží zde nejvyšší hora České republiky Sněžka.

Zajímavost: Díky specifickým podmínkám se zdejší krajina podobá severské tundře.

7. Nejstarší údolní přehradní nádrž – Jordán, Tábor

Vodní nádrž Jordán s plochou přes 51 ha vznikla již roku 1492 přehrazením Košínského potoka. Je nejstarší přehradní nádrží v celé střední Evropě. Její sypaná hráz je vysoká 20 m a dlouhá 284 m. Zadržuje asi 3 miliony m3 vody. Největší hloubka dosahuje 12,5 m. Z Jordánu vytéká Tismenický potok, na kterém se těsně pod hrází nachází 18 m vysoký Jordánský vodopád. Nádrž byla vybudována jako zásobárna pitné vody pro město, dnes je využívána také k rekreaci.

Zajímavost: Pod hrází se nacházejí rybí sádky a štičí líheň.

8. Nejstarší tramvajová trať – Brno

Tramvajová doprava v Brně je součástí městské hromadné dopravy a Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Její historie sahá do roku 1869, kdy byla zprovozněna linka koněspřežné tramvaje. Jednalo se o páté město v Rakousku-Uhersku a první město v českých zemích, kde mohli lidé tímto způsobem cestovat. V roce 1884 vyjela do brněnských ulic tramvaj na parní pohon. Dnešní celková provozní délka tramvajových tratí dosahuje 124,4 km a rozchod kolejí činí 1435 mm.

Zajímavost: Slovo šalina, které se v brněnském hantecu pro tramvaj používá, vzniklo pravděpodobně zkomolením původního německého označení tramvajových linek Elektrische Linie. Podle jiného výkladu výraz pochází z německého slovesa schallen – zvučet, houkat – kvůli tramvajovému zvonění.

9. Nejstarší rozhledna – Josefova věž, Blanský les

Nejstarší česká rozhledna stojí na nejvyšší hoře Blanského lesa Kleti v nadmořské výšce 1084 m. Stavbu pseudogotické věže lemované cimbuřím zorganizoval vévoda Josef Johann Nepomuk ze Schwarzenbergu v roce 1821. Je vysoká 20 m, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 18 m a vede k ní 118 schodů. V roce 1961 byla na vrchol postavena více než kilometr a půl dlouhá lanovka, která překonává převýšení téměř 350 m.

Zajímavost: Původně sloužila jako triangulační věž a hvězdárna. Dnes je zde umístěn televizní vysílač.

10. Nejstarší zoo – Liberec

Zoo v Liberci byla založena roku 1895 Ornitologickým spolkem pro severní Čechy původně jako malý ptačí park v libereckých Lidových sadech. Po 1. světové válce musela být zahrada obnovena a roku 1919 byla otevřena jako první zoologická zahrada u nás. Od 80. let 20. století procházela zoo stavebním rozvojem – postupně vyrostly nové pavilony žiraf, šelem, opů, také pavilon tropů a hospodářský pavilon nebo zimoviště plameňáků. Roku 1994 byla zoo přijata za člena Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií.

Zajímavost: Zoo se dnes rozkládá na ploše cca 13 ha a je zde chováno cca 170 druhů zvířat.

BONUS

Nejstarší dochovaný kolotoč v Evropě – Letenský kolotoč

Letenský kolotoč se nachází v Praze před Národním technickým muzeem. Byl zkonstruován v roce 1892 a jedná se o nejstarší dochovaný kolotoč v Evropě. V roce 2004 jej zakoupilo Národní technické muzeum a po náročné rekonstrukci byl znovu zpřístupněn veřejnosti v roce 2022. Podle velikosti koní se předpokládá, že původně nesloužil pro zábavu jen dětem, ale také dospělým.

10 ČESKÝCH NEJ

10 českých NEJ: Největší
10 českých NEJ: Nejdelší
10 českých NEJ: Nejvyšší
10 českých NEJ: Nejstarší
10 českých NEJ: Nejhlubší

Booking.com