Znojmo je unikátním historickým městem

Vlkova věž (Znojmo - Česká republika)
Vlkova věž (Znojmo - Česká republika)

Znojmo odjakživa tvořilo hranice mezi dvěma světy, které postupně splynuly v jeden celek. S léty si zachovalo vizáž, díky níž láká každoročně tisíce turistů. Mimochodem, má největší podzemí v republice, počítající se na desítky kilometrů. Region obsypaný vínem, pohodou a historií, s možností mnoha krásných vyhlídek. První zmínka o Znojmu je stará prakticky tisíc let a přímou zodpovědnost za ni nesou přemyslovská knížata a jejich širší rodinný kruh. O znojemských denárech a jejich proslulé ražbě jste jistě také slyšeli?

Město si podmanili Švédové, mělo dlouhou katolickou minulost

Ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie byl krátce pohřben Přemysl Otakar II., za husitských časů zůstalo Znojmo na katolické straně – a snad i symbolicky v něm umírá král Zikmund v roce 1437, čímž končí dlouhá historie lucemburské dynastie na českém trůnu. Třicetiletá válka přinesla jižní Moravě mnoho nesnází, zatímco Brno se lstí ubránilo, Znojmo nebylo tak silné, aby mohlo generálu Torstensonovi vůbec vzdorovat.

Krutý mor, několik bitev napoleonských i tureckých válek v okolí, umístění vojenské posádky za habsburského panování, to vše Znojmu velmi uškodilo. Město se ale mohlo oklepat z ran a nerušeně rozvíjet i díky tomu, že spojovalo Brno s Vídní. Zatímco ještě v roce 1890 tvořili z celkem patnácti tisíc obyvatel města Němci jasnou většinu (asi 13 tisíc), za První republiky už tomu bylo trochu jinak – v roce 1930 tu bylo osm tisíc Němců a šestnáct tisíc Čechů. Podle posledního sčítání lidu se k německé národnosti hlásilo už jen šestnáct obyvatel…

Znojmo nabídne celou řadu zajímavých památek

Kolik pamětihodností vlastně toto město nabízí? O něčem svědčí i fakt, že je samo o sobě městskou památkovou rezervací. Začněme třeba radniční věží, vystavěnou s koncem první poloviny patnáctého století. Výška 67 metrů určitě potěší milovníky velkého rozhledu, protože do ochozů můžete po celý rok a když bude opravdu hezké počasí, tak možná s trochou štěstí dohlédnete až do dalekých rakouských hor.

Opravdovou perlou je pak kostel svatého Mikuláše, který vypadá při pohledu zevnitř ještě o mnoho lépe než zvenčí. Trojlodní gotická hala, křtitelnice a barokní kazatelna, která má připomínat zeměkouli. Ale také opravdu poctivá práce, která byla korunována novogotickou věží v polovině devatenáctého věku. Jen pár kroků z Masarykova náměstí se naskytne perfektní výhled na Dyji, a to přímo před tímto kostelem. Kromě chrámu svatého Mikuláše musíme ještě zmínit kapli svatého Václava, snad aby výčet sakrálních staveb byl úplnější – najdete ji hned vedle, sloužila nejen katolíkům, ale i evangelické a pravoslavné církvi.

Znojemské okurky, vinobraní a rotunda svaté Kateřiny

Co je ještě úzce spojené se Znojmem? Už skoro pět století se zde pěstují okurky, které jsou oficiálním symbolem města – a tohoto převlečeného maskota potkáte občas při nějaké veselé taškařici i v centru. Nebyla by to Morava, kdyby se nekonalo také vinobraní – na to znojemské přijdou každý rok desetitisíce hostí z dalekých krajů. Nakonec, tradice této akce už se počítá na desítky let, poprvé se historické vinobraní konalo v roce 1966.

Naopak z jedenáctého století pochází rotunda svaté Kateřiny, v níž se zachovaly nádherné románské nástěnné malby z doby jen o málo mladší (přibližně 1134). Samotná rotunda se nachází v areálu znojemského hradu. A kam dál? Masarykovo náměstí je symbolické rozcestí, které lemují měšťanské domy z dob středověku i renesance. Vlastně, i pod povrchem je tu hodně živo, třicetikilometrová síť podzemních chodeb vede hlavně pod starodávným srdcem města…

Krásný rozhled a Znojmo, to opravdu jde dohromady

Střelniční věž, Vlkova věž – té první se říkává také Hranolová a pochází z patnáctého století. Měla primárně sloužit jako obrana proti husitským obléhatelům, dnes je po dlouhodobé rekonstrukci znovu k dispozici pro širokou veřejnost. Pěknou vyhlídku ale určitě nabídne i Vlkova věž, vystavěná už ve století třináctém. Součást středověkého opevnění nabídne v moderní době dřevěný ochoz, pohodlný pro všechny návštěvníky, z více než třicetimetrové výšky uvidíte Znojmo, jak se říká, opravdu jako na dlani.

Nesmíme ale zapomínat ani na kulturu, protože městské divadlo ve Znojmě má za sebou také velmi dlouhou tradici. Otevřeno bylo v roce 1900, samozřejmě, zprvu se hrály hlavně rakouské kusy a také se do interiéru vešlo více diváků – městští konšelé si zprvu přáli více než 600 přihlížejících, dnes je kapacita podstatně menší (278), ale prostory prošly rozsáhlými rekonstrukcemi a rozhodně je na co se dívat…

Jih moravského regionu ale určitě není jen Znojmo, cestování po tomto krásném kraji vás jistě zavede i do Brna nebo dalších historických měst, spojených s vínem a pohodou – jako je třeba právě Břeclav, na pomezí tří světů – slovenského, českého a rakouského – nebo městečko Mikulov.

Půjčovna aut na dovolenou 

Booking.com