Zámek Stará ves nad Ondřejnicí a jeho pestré okolí

Zámek Stará ves na Ondřejnicí (Česká republika)
Zámek Stará ves na Ondřejnicí (Česká republika)

Zdobená fasáda, slohová čistota, kamenné interiérové portály, lunetová římsa a arkádové nádvoří, to všechno dělá ze zámku ve Staré vsi nad Ondřejnicí jednu z nejvýznamnějších renesančních staveb na severní Moravě, která byla zařazena na seznam nemovitých kulturních památek.

Historie a současnost

V roce 1559 přišel do vsi Jaroš Syrakovský, vrchnostenský úředník na Hukvaldech, a rozhodl se přestavět místní tvrz, kde sídlili majitelé vsi, na pohodlné rodinné sídlo. Díky tomu zde vznikl třípodlažní zámek s téměř čtvercovým půdorysem, věží a malým vnitřním nádvořím s otevřenými arkádami. V 70. letech 16. století převzal dokončení stavby Ctibor Syrakovský, komorník biskupa a nejvyšší písař markrabství moravského. Postaral se zejména o výzdobu po vzoru italských mistrů. Na fasádě zdobené kombinací figurální tvorby a psaníčkového sgrafita jsou vyobrazeny výjevy z Bible, epizody bojů s Turky a portréty šlechticů. Lunetovou římsu zdobí fresková malba.

V 17. století budovu poškodil požár a výzdobu při rekonstrukci překryla jednoduchá omítka. Během druhé světové války shořela barokní cibule s věží a budova byla ve zchátralém stavu. Zámek se dočkal oprav a obnovy sgrafit až v po roce 1953.

Poté budova patřila Okresnímu vlastivědnému muzeu ve Frýdku-Místku a sloužila školským účelům a obci, která prostory zámku využívala jako knihovnu a místo pro koncertní a divadelní představení.

Po roce 1989 získala zámek do svého vlastnictví obec a dnes v jeho části sídlí obecní úřad. V roce 2019 se dočkala rekonstrukce zámecká věž. V současné době obec ve druhém patře buduje komunitní centrum a prostory k pořádání přednášek a výstav.

K budově přiléhá hezky upravený zámecký park s ozdobnými prvky, květinami a lavičkami.

Okolí zámku

Nedaleko zámku se nachází další významná stavba z konce 16. století – goticko-renesanční kostel Narození sv. Jana Křtitele. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu s pětibokým závěrem. Interiér zdobí sochy, figurální freska z doby založení kostela a renesanční náhrobníky rodu Syrakovských.

Na dohled od obce se rozprostírá úchvatná příroda chráněné oblasti Poodří.

Několik kilometrů směrem na jih leží zřícenina hradu Hukvaldy s naučnou stezkou a oborou.

Na své si přijdou i milovníci pěší i cykloturistiky, okolí vsi je protkáno několika různými naučnými stezkami a cyklistickými trasami.

Pro fanoušky industriálních památek je k dispozici nedaleká Ostrava nebo Kopřivnice.

Booking.com