Nejkrásnější římské náměstí Piazza Navona

Piazza Navona v Římě (Itálie)
Piazza Navona v Římě (Itálie)

V Římě snad neexistuje místo, které by nebylo nějak známé nebo něčím proslulé. Italskou metropoli dokázala proslavit nejen řada církevních i světských staveb, ale rovněž umělecká díla, vodní plochy, muzea, mosty, restaurace a další gastronomické podniky, rozlehlé zahrady či náměstí. A právě u náměstí zůstaneme - v následujících řádkách si představíme jedno z těch, které turisté málokdy vynechají: náměstí známé jako Piazza Navona.

Kořeny náměstí sahají až k Caesarovi

Náměstí hrají v městském životě zvláštní roli. Představují centra veškerého společenského dění, je to místo setkávání, místo, které každý obyvatel města zná, a které dennodenně křižuje při putování za svými cíli. Již starořímské Forum Romanum představovalo prototyp takového náměstí. Ale zatímco Forum Romanum bylo jedno jediné, v dnešním Římě jsou náměstí celé stovky, takže některá jsou pochopitelně známější nebo významnější než jiná. Piazza Navona mezi nimi ovšem zaujímá čestné místo a nenašli byste Římana, který netuší, kde se nachází. Možná už ale nebude vědět, že jde o místo, na kterém původně stával starořímský stadion. O jeho výstavbu se zasadil samotný Julius Caesar, který tehdy asi sotva tušil, jak zajímavě se osud stadionu dále vyvine.

Nejprve tržiště, dnes turistický ruch

Volná prostranství je obvykle třeba zaplnit, nebo nějak využít. Takže jakmile zmiňovaný stadion přestal sloužit svému účelu, místo bylo zanedlouho využito jinak: v 15. století jej tehdejší Římané nechali vydláždit a organizovali zde trhy. Jistě si dokážete představit živou atmosféru takového středověkého tržiště. Na náměstí přibyly dvě fontány, které dnes představují turisticky mimořádně lákavé místo. Až i vy při své návštěvě Říma dorazíte na Piazza Navona (které mimochodem slouží jako ideální výchozí bod pro návštěvy dalších atraktivních lokalit), nezapomeňte se před oběma fontánami vyfotografovat.

Booking.com