Fotogalerie z francouzského Beaune

Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)

Víno tu teče proudem a městská práva má Beaune už po osm století. Burgundští vévodové zde trávili spoustu času, od patnáctého století je však celý širý kraj pod francouzskou svrchovaností. Zajímáte se o středověk a víte, že tato doba byla plná nepříjemností a utrpení prostého lidu? Pak jistě rádi nahlédnete, jak to chodilo v nemocnici a chudobinci, které založil v roce 1443 Nicolas Rolin, poddaný zdejšího vévody. Jak se připravovaly léky nebo jídlo pro chudinu a jaká byla lékařská péče na přelomu středověku a novověku? K poznání atmosféry místa určitě stačí jen jedno odpoledne.

Muzeum vína je zde samozřejmostí

Francie a tekutá réva, to patří neodmyslitelně k sobě. V kraji teklo už za keltských časů. Důkazem je také muzeum věnované právě vínu, které najdeme v Beaune. Dozvíte se i něco o tom, jak se vyráběla proslulá Dijonská hořčice. Pojďme se však podívat i na další historické stavby, jako je trojlodní kapitulní chrám Panny Marie. Stavět se začalo ve dvanáctém století a mísí se zde románský sloh s gotikou. Na pomezí Francie a historického Burgundska nenajdete tak vzácné tapiserie jako právě zde. A abychom neuváděli jen sakrální skvosty, Tour de l´horloge vám ukáže, jak lidé ve středověku měřili čas – tuto věž najdete v Rue Marey.

A co dál na nás čeká? Cestování poblíž Dijonu vás zkrátka naláká do dvacetitisícového Beaune, dalším turistickým skvostem je budova radnice, ale také historické domy, vystavěné mezi 13. a 17. stoletím, najdeme je hlavně v Rue Maufoux nebo Rue de Lorraine. Název města je odvozen z keltského termínu „Belena“, který byl postupem doby latinizován. Znamenal asi tolik, že když byla osada založena, bylo tu nádherné jaro. Římská pevnost zbudovaná zde na přelomu letopočtu byla prvním poměrně slibným předpokladem rozkvětu, i když na město Beaune jsme si museli počkat až do pozdního středověku.

Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Beaune (Burgundsko – Francie)
Booking.com