Jak postupovat, když způsobíte škodu v zahraničí?

Škody způsobené v zahraničí
Škody způsobené v zahraničí

Kdo je pojištěn, je připraven. S pojištěním se totiž všechny nenadálé situace řeší o poznání snadněji. A při cestách do zahraničí to platí dvojnásob. Základem je přirozeně cestovní pojištění. K újmě ovšem nemusíte přijít pouze vy či vaše věci. Pokud naopak vy vlastní vinou způsobíte škodu na zdraví nebo majetku někomu cizímu, přichází na řadu pojištění odpovědnosti za škodu.

Cestovní pojištění raději i s pojištěním odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti lze zpravidla sjednat jako doplňkové připojištění k pojištění cestovnímu a dokáže pokrýt široké spektrum pojistných událostí: od zranění, které někomu přivodíte při sportu, až po škody na zboží, které způsobíte nešikovným pohybem mezi regály v obchodě.

Ovšem pozor: pamatujte na to, že pokud půjde o škodu způsobenou dopravním prostředkem či na dopravním prostředku, tak služeb pojištění odpovědnosti využít nemůžete. Pokud si tedy v zahraničí vypůjčíte auto, zkontrolujte si, zda jste pojištěni i proti těmto rizikům, abyste nemuseli případné škody hradit z vlastní kapsy.

Jak postupovat při plnění pojistné události?

Ať už způsobíte jakoukoli škodu, vyplatí se zachovat klid a rozvahu. Nejprve se pokuste kontaktovat asistenční linku své pojišťovny a domluvit se na dalším postupu. Asistenční linky bývají dostupné telefonicky či online non-stop a komunikují s vámi v češtině.

Pečlivá dokumentace je základ

Nehodu také řádně zdokumentujte. Stačí, když na svůj mobilní telefon nafotíte či natočíte vše, co může pojišťovně pomoci zorientovat se v tom, co se stalo. Zdokumentujte rozsah škod či konkrétní podobu újmy na zdraví, pořiďte náčrtky a plánky situace. Obstarat můžete jak fotografie, tak videa, ale i zvukové materiály.

Pečlivá dokumentace zároveň může pomoci i vám a ochránit vás například před nepřiměřenými nároky na odškodné ze strany poškozeného.

Dosvědčí vám to někdo?

Pokud je to alespoň trochu možné, pokuste se zajistit i svědecké výpovědi těch, kdo byli inkriminované události přítomni a kteří průběh dané události nezávisle potvrdí a okomentují.

Výpovědi svědků můžete zaznamenat v písemné podobě, případně opět pořídit jejich audio či videozáznam. V každém případně je ale vždy doplňte jménem příslušné osoby s kontaktem (telefonem, e-mailem, adresou), aby je pojišťovna mohla kontaktovat.

Nevíte-li si rady, kontaktujte policii

V případě jakýchkoli pochybností, stejně jako v situaci, pokud svou vinu na dané škodné události odmítáte, trvejte na přivolání a přítomnosti policie. Zároveň se ale vyvarujte toho, abyste podepsali jakýkoli dokument či prohlášení, jehož obsahu – například z důvodu jazykové bariéry – plně nerozumíte. Předejdete tím možným komplikacím, které by mohly vést i k tomu, že pojišťovna nebude moci situaci posoudit ve váš prospěch a vyplatit pojistné plnění, i kdyby vám za jiných okolností náleželo.

Pro tyto účely se vám může hodit telefonické tlumočení, které některé pojišťovny nabízejí v rámci svých asistenčních služeb.

Booking.com