Mykény - město krále Agamemnóna

Mykény (Řecko)
Mykény (Řecko)

Jen málo starověkých měst se svou pověstí vyrovná Mykénám. Z kdysi mocného a velkolepého města Mykény toho dnes už mnoho viditelného nezbylo. Z archeologického hlediska však patří zdejší naleziště k nejbohatším v Řecku. Pochmurné trosky města nám díky svým vykopávkám vyprávějí příběh města, které po čtyři staletí patřilo k nejmocnějším v celém starořeckém světě.

Mykény pro dnešní svět objevil Heinrich Schliemann, proslavený objevením Tróje. Mykény objevil vlastně stejným způsobem, podle popisů básníka Homéra. Roku 1876 tady prováděl vykopávky a objevil bohatá naleziště v šachtových hrobech a zasypaných palácových komplexech.

Snad nejznámějším objeveným pokladem je slavná Agamemnónova maska. Schliemann ji objevil v hrobě bohatého šlechtice a připsal ji králi Agamemnónovi, známé postavě slavné Iliady. Pozdější výzkumy prokázaly, že jemu patřit nemohla, ale pojmenování jí už zůstalo. Hrob totiž patřil princi z doby asi 300 let před Agamemnónem. Schliemann vůbec rád pojmenovával věci po Hómerových hrdinech, stejně totiž ke svému názvu přišla Klytaimnéstřina hrobka.

Mykény (Řecko)

V případě Mykén se legendy a fakta prolínají. Podle pověsti založil město Perseus, syn boha Dia. Jeho nejznámějším hrdinským činem bylo zabití hrůzostrašné Medúsy. Legendy o rodu Átreovců, kteří zde vládli jsou plné zrad a strašných prokletí. Špatně dopadl i Agamemnón, po návratu z vítězného tažení proti Tróji, jej zavraždila jeho vlastní manželka Klytaiméstra. Ale dost o legendách. Podle poznatků bylo toto místo osídleno již 6000 let př.n.l. Novou kulturu sem přinesli nový osadníci indoevropského původu. K největšímu rozkvětu této mykénské kultury došlo v době kolem 2 tisíciletí př.n.l., kdy království určovalo osudy celého Peloponésu a mělo silný vliv i na okolní země.

Mykény (Řecko)

Mykény byly velkolepým městem s ohromným opevněním. Jeho hradby byly tak silné, že se lidé tehdy domnívali, že je museli postavit obři Kyklopové. Mykény byly zničeny kolem roku 1100 př.n.l. Jejich zánik souvisel s celkovým úpadkem Středomoří, ale dodnes se přesně neví, kdo vlastně Mykény srovnal se zemí. Dórové, jejichž vpády zničily mnoho jiných měst, sem přišli až o sto let později po zničení mykénských paláců.

Mykény (Řecko)

Do naleziště vstoupíte Lví branou. Hned za ní se nachází královské pohřebiště. Právě v jednom z těchto hrobů kdysi Schliemann našel svou slavnou zlatou masku. Dále je tady mnoho šachtových hrobů a kopulovitých hrobek, tzv. tholů. Nejzachovalejším z tholů je Átreova pokladnice. Tholos je kupolovitá vysoká síň sestavená z velkých kamenných bloků.

Booking.com