Soluň je velmi rušnou vzpomínkou na bohatou minulost Řecka

Soluň - Tesalonika (Makedonie - Řecko)
Soluň - Tesalonika (Makedonie - Řecko)

Je to město na severu Řecka, které má přes 800 tisíc obyvatel. Na zdejší nábřežní promenádě potkáte řadu lidí, které zde baví trávit svůj volný čas. Největším symbolem této destinace je Bílá věž, která spatřila světlo světa nejspíše na přelomu středověku a novověku. Soluň byla jedním z důležitých center v raně křesťanské době, je úzce spojená i s apoštolem Pavlem, patronem města je však od začátku čtvrtého věku svatý Demetrios. Šiřitel křesťanství měl být v roce 306 probodnut kopím, často bývá zobrazován jako římský legionář. A pokud opravdu existoval, zřejmě šlo o vojáka, takže podobná idea je velmi správná. Pojďme se tedy zaměřit na historii Soluně, města, kterému místní říkají Thessaloniki.

Více než dva tisíce let historie

Soluň je pojmenovaná po sestře Alexandra Velikého, kterou pojal za svou choť Kassandros, pozdější vládce Makedonie. Historie města se tedy píše více než třiadvacet století. Rozkvětu se dočkalo v době, kdy se římská říše rozdělila na dvě poloviny, a právě odtud začali šířit křesťanství ve slovanských oblastech Cyril a Metoděj. Vždy šlo o velmi multikulturní město, početná židovská komunita Soluně byla po staletí doplněna Turky, Řeky i Bulhary, ale žili tady i Albánci nebo Italové. Velká změna přišla až s obdobím lemovaným druhou světovou válkou. Thessaloniki je dnešním řeckým číslem dvě, hned po Athénách. Nabídne i mezinárodní letiště s přímým spojem do české metropole. A také procházku od antiky až k novověku, představme si proto místní architekturu.

Bílá věž je orientačním bodem

Hradby kolem města jsou už památkou na císaře Theodosia, tedy na pozdní antiku, ale Bílá věž byla vystavěna až v 15. století. Součástí opevnění Soluně je hrad Heptapyrgio, kterému se někdy říká prostě Kastro. Pokud chcete mít krásný výhled na přístaviště, které je pro svou část světa jedním z největších, vydejte se na Ano Poli, tedy „horní město“. Když tomu bude přát počasí, možná dohlédnete až na samotný Olymp! Ten je asi 150 kilometrů jihozápadním směrem.

Zajímá vás hlavně antika?

Pokud jste fanoušci starověku, v Soluni začněte na náměstí Dikastririon, kde je památek na toto období nejvíce. Někdejší římské fórum zdobí staré divadlo (ódeion), ale také památka na císaře Galeria, jenž si zvolil Thessaloniki za své sídelní město. Vítězný oblouk z konce třetího století je dvanáct metrů vysoký a najdete jej hned vedle rotundy, vedle které později Osmané přistavěli minaret a změnili ji na mešitu. Antických památek ale ve městě tolik není, zaměřme se tedy spíše na středověk.

Byzantské chrámy Soluň opravdu zdobí

Bazilika svatého Demetria z pátého století, která má skvostný interiér, je nejatraktivnějším reprezentantem architektury staré Soluně. Agios Dimitrios vypadá zvenčí nenápadně, ale nenechte se mýlit, v interiéru jsou zlaté mozaiky a podzemní krypta, kde měl skončit i život slavného světce. Otevřeno je denně od 6 do 22 hodin, vstup je bezplatný. Byzantských kostelů je v Soluni mnohem více, kostel proroka Eliáše nebo klášter Vlatadon, kde stále žijí pravoslavní mniši, rozhodně stojí za prohlídku.

Osmanská minulost města také táhne

Turecké lázně Bey Hamam nebo staré bazary, to je vzpomínka i na někdejší nadvládu Turků. V době, kdy končil středověk a začínal novověk, vzniklo na místě dřívějších řeckých kostelů několik mešit. Jednou ze staveb, kterou by návštěvníci neměli minout, je mešita Alatza Imaret, která byla dokončena v závěru patnáctého století pod taktovkou Išaka Paši. Dříve měla minaret, který byl v roce 1912 zničen, záhy po dobytí města řeckými oddíly. Pokud chcete řeckou historii poznat ještě blíž, nabízí se kromě Athén také Parga, město v Epiru, kde si prohlédnete několik kostelů a hrad původem z 11. století. Pokud jde o Soluň, moc klidu si v ní neužijete. Je to velké a hlučné město, kde jsou desítky tisíc studentů. V Řecku jsou rozhodně k mání i atraktivnější destinace. 

Booking.com