Moni Osiu Luka - klášter poustevníka Lukáše

Moni Osiu Luka (Řecko)
Moni Osiu Luka (Řecko)

Pokud jste navštívili Delfy, užijte si ještě na čas zdejší malebnou přírodu a zastavte se nedaleko odtud v klášteře Osiu Luka (řeky Osios Lukas). Klášter blahoslaveného Lukáše je jedním z nejvýznamnějších byzantských řeckých dochovaných chrámů. Klášter je součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Moni Osiu Luka (Řecko)

Klášter najdete nedaleko od hlavního tahu z Delf do Athén. Asi 8 kilometrů od vesnice Distomo se po vcelku dobře značené cestě dostanete k chrámu. V době naší návštěvy jsme zrovna trefili polední pauzu, ale mohli jsme si vychutnat poklid areálu. V areálu kláštera se nachází dva kostely. Oba pocházejí z 11. století.

Moni Osiu Luka (Řecko)

Klášter byl zasvěcen místnímu poustevníku, který byl známý svými léčitelskými i věšteckými schopnostmi. Za života blahoslaveného Lukáše byla nedaleko jeho poustevny postavena kaple sv. Barbary, která se po jeho smrti stala součástí nově postaveného kostela.

Moni Osiu Luka (Řecko)

V tomto hlavním kostele celého kláštera zvaném Katholikon se nacházejí nádherné a velmi cenné fresky. Je zde také sarkofág Lukáše a členů byzantské císařské rodiny. Při prohlídce kláštera kromě fresek nevynechejte klášterní jídelnu. I druhý z kostelů, Theotos je typickým byzantských chrámem.

Booking.com