Guatemala v sobě snoubí dědictví indiánů a krásnou přírodu

Vymalované autobusy jsou typické pro celou Střední Ameriku (Guatemala)
Vymalované autobusy jsou typické pro celou Střední Ameriku (Guatemala)

Středoamerický stát, který nese hrdě dědictví původních obyvatel až do dnešních časů. Guatemalu pokrývají hlavně lesy, což se ostatně odráží i v jejím původním indiánském názvu. Co do rozlohy je samozřejmě větší než naše země, ale se 109 tisíci kilometry čtverečními je až za první světovou stovkou. Žije zde asi patnáct milionů obyvatel, což znamená umístění v čele sedmé desítky světového žebříčku. A co dalšího zajímavého nabídne území, jehož břehy omývají zároveň Atlantik i Pacifik?

Jazyky? Jinak křesťanský svět je tedy učiněný Babylon…

Guatemale převažuje křesťanství, ze všech větví tohoto náboženství převažuje samozřejmě katolická víra, jíž sem vnesli už kdysi španělští misionáři. Velký podíl ale mají i protestanti, kteří tvoří dokonce asi třetinu populace a po katolících jsou na druhé příčce. Zhruba každý desátý Guatemalec je bez vyznání, v poslední generaci přibylo i vyznavačů původního mayského ritu. Je jistě zajímavé, že podíl římských katolíků klesl z 83 % v roce 1978 na 54 % o třicet let později.

Mnohem složitější je ale situace kolem jazyků – úřední je pochopitelně španělština, ale místní používají více než třicet různých nářečí, mezi něž patří exoticky znějící kyčéština, ale také jazyky Ixil nebo Kanjobal. A složení populace? Jak už napovídá náboženství a jazyk, dvě pětiny mesticů a dvě pětiny původních obyvatel, tedy rodilých Mayů. Asi osmnáct procent lidu Guatemaly má původ v Evropě.

V zásadě jde o zemědělský stát, jehož značnou část příjmů tvoří i těžba ropy a dalších nerostných surovin. Bylo by také hříchem nevyužít potenciál místních řek pro vodní elektrárny. Pokud mluvíme o zemědělských plodinách, znalci potvrdí elitní kávu, dále se pěstují banány, citrusy a kukuřice. Země je poměrně chudá, HDP s necelými osmi tisíci dolary na hlavu řadí Guatemalu až na 115. místo ve světě, například po bok Angoly nebo Maroka. Protože se v zemi hlavně v posledních generacích nežije snadno, hledá část rodilých Guatemalců štěstí za hranicemi, nejčastěji v USA nebo Mexiku, pár tisíc bychom jich našli i ve Španělsku. Novodobá historie státu se nicméně píše už dlouho, nezávislost na svém evropském dobyvateli a pokořiteli se bude brzy počítat na dvě celá staletí.

Největší město leží ve vnitrozemí, osídleno je ale hlavně pacifické pobřeží

Největším městem je Ciudad de Guatemala ve střední části země, kde žije asi dva a půl milionu lidí. Mezi další hojně osídlené lokality se řadí třeba Mixco (470 tisíc) nebo Villa Nueva (406 tisíc), čtvrtou příčku drží město Petapa se 140 tisíci obyvatel. Městem s krásnou koloniální architekturou je Antigua. Nejvýznamnější mayskou památkou je dnes již opuštěné město Tikal kam směřuje většina návštěvníků Guatemaly. Nejvyšším vrcholkem je neaktivní vulkán Tajumulco, jenž se pne až do výše 4220 metrů nad mořem. Kolem něj se rozprostírá i velký národní park. Ostatně, pokud chcete obdivovat přírodu, jste na správné adrese – polovinu území Guatemaly i přes hojnou těžbu dřeva tvoří lesy a uvnitř nich je ukryto jednadvacet národních parků! Ty zaujímají úhrnem hned sedm procent rozlohy země. Najdete tu ale i aktivní sopky, jako třeba Fuego (název jistě nemusíme překládat

Booking.com