Šoproň - jedno z nejmalebnějších měst Maďarska

Šoproň (Maďarsko)
Šoproň (Maďarsko)

Na samém západě dnešního Maďarska, nedaleko slavných měst Szombathély a Köszég, leží šedesátitisícová Šoproň, která bývá mnohými turisty považována za město, kde se prakticky zastavila historie. Jenom zde totiž, v rámci celého Maďarska, najdete neporušené středověké jádro města. Ať už jde o domy v gotickém slohu, kostely nebo městské hradby, vše se zachovalo i díky tomu, že se městu povětšinou vyhnuly kruté války. Hlavně boje s Turky si totiž vyžádaly značné kulturní škody, ale sultánova vojska, táhnoucí na Vídeň, město pouze vydrancovala a dále neničila, a ani neobsazovala. Přitom gotické budovy jsou postaveny na mnohem starších základech, než by se mohlo na první pohled zdát. V době římského osídlení zde totiž stál městys Scarabantia, jehož hradby posloužily jako základ opevnění středověké Šoproni, zbudovaném po příchodu Maďarů z východních stepí.

Město Šoproň bylo poprvé zmíněno v pramenech už v polovině dvanáctého století a nešlo rozhodně o žádnou bezvýznamnou lokalitu. Víte, že patřilo krátce i pod správu české koruny? Zasloužil se o to "král železný a zlatý" Přemysl Otakar II. Bohužel, městu se nevyhnuly časté požáry, například ten v druhé polovině 17. století zničil část gotických staveb, ale na druhou stranu umožnil, aby vyrostly nové, tentokrát v barokním slohu. Ale i přesto, spoustu ze středověké nádhery ve městě přetrvalo do dnešních časů. Za všechny jmenujme několik staveb, které zaujmou na první pohled.

Co takhle navštívit šedesát metrů vysokou věž na centrálním náměstí Šoproně? Ta měla původně praktický účel, sloužila jako stanoviště pro hlídku, která varovala celé město při sebemenším zpozorování nepatřičného dýmu, linoucímu se z některé z doškových či dřevěných střech. Jak jsme již řekli, ve středověku hrozil požár prakticky neustále... Dále můžete navštívit kostel Kecské Templom, tedy takzvaný Kozí kostel. Od 13. století zde bylo korunováno několik uherských panovníků a konala se zde důležitá politická jednání. A to není vše, krásně zdobená barokní kazatelna nebo interiér jako celek si také zaslouží jistou pozornost.

A pokud se chcete o historii Šoproně a potažmo celého Maďarska dozvědět ještě něco víc, proč si neprojít Historické muzeum, malý kousek od náměstí? Poblíž najdete i budovu takzvané Staré synagogy, kde funguje i muzeum dokumentující život tamní židovské komunity v běhu staletí. Dalších pár kroků a dostanete se k renesančním domům, katolickým i protestantským kostelům. Úzké uličky a atmosféra Šoproně zkrátka připomenou život našich dávných předků, v tomto městě jako by se zastavil čas...

 TIP   Prohlédněte si další fotografie ze Šoproně v naší fotogalerii.

Šoproň ale nenabízí jen historické památky, stejně jako jinde v Maďarsku, i zde totiž najdete kvalitní (a často i poctivé domácí) bílé nebo červené víno. Oblast kolem Šoproně je totiž obydlena takřka šest tisíc let, jak alespoň tvrdí výzkumy archeologů, a během té doby se vinařství dokázalo dovést k dokonalosti. Kvalitní víno totiž dokládají už antické záznamy, ještě nějakou dobu předtím je pěstovali Keltové.

Doporučované je hlavně víno známé jako Kékfrankos, které si zamilovali hlavně Napoleonovi vojáci (a odtud pochází i název). Je to již klasická konkurence takzvaného Tokajského vína... Šoproň přitom mohla po první světové válce patřit pod hlavičku Rakouska, tamní občané se ale v referendu rozhodli setrvat i nadále jako Maďaři. 14. prosinec 1922, kdy padlo konečné rozhodnutí, je často v ulicích města místními obyvateli bouřlivě oslavováno. V té době ale také došlo k dočasnému přerušení obchodních vazeb s novodobým Rakouskem, tento fakt měl ale za následek obrovský rozvoj turistického ruchu, na kterém začalo velmi rychle vzkvétat celé město Šoproň i přilehlé okolí.

Booking.com