Ostrov Brač (Chorvatsko)
Ostrov Brač (Chorvatsko)

Není asi oblíbenější letní turistickou destinací, než je Chorvatsko. Stačí po moři urazit pár kilometrů lodí ze Splitu a ocitnete se na největším dalmátském ostrově Brač. Je dlouhý na 40km a široký kolem 10 kilometrů. Tento ostrov už kdysi byzantský císař Konstantin označil spolu s Hvarem za nejkrásnější na Jadranu. Na jeho 175km dlouhém pobřeží naleznete jak nádherné pláže, tak i horské oblasti s nejvyšší horou na jadranských ostrovech (Vidova gora 778m. n. m.).

 Klima ostrova Brač

Příjemné středomořské klima s mírnými zimami a teplými léty a s 2 600 slunečními hodinami za rok dalo vzniknout ideálnímu místu pro dovolené.

V létě je pobřeží příjemně ochlazováno větrem maestral a zdejší podnebí je tak označováno jako „podnebí oliv“. S bouřkou se zde v létě moc nesetkáte, alespoň ne na pobřeží. Letní bouřky se totiž v na ostrově objevují především v jeho vnitrozemí a naopak zimní bouřky pak na pobřeží. V případě, že si budete chtít užít teplejšího moře, měli byste vyrazit na jižní či západní stranu ostrova, protože právě na severu a východě jsou četné podmořské prameny, které jej v těchto místech ochlazují. Díky vysoké slanosti zdejšího moře a jeho čistotě je to ideální lokalita pro plavání a potápění.

Ostrov Brač (Chorvatsko)

Fauna a flora ostrova Brač

Takřka 1/4 povrchu ostrova pokrývají lesy. Ostrov se stal legendárním díky svému vínu a také díky kozám, z nichž se tu vyrábí proslavený sýr. Můžete zde ve volné přírodě narazit na polodivoké koně či osly a z vzácných zvířat pak třeba na orly a supy bělohlavé.

Ostrov Brač (Chorvatsko)

Historie ostrova Brač

Brač má za sebou velmi bouřlivou historii, kdy se na něm vystřídalo nespočet vládců. Z těch významných jmenujme třeba kmen Delmátů z doby železné, po nichž tu zůstala řada opevnění, dále Řeky, Římany, Benátčany a mnohé další. Původně bylo obýváno pouze vnitrozemí, což bylo způsobeno častými pirátskými nájezdy. K osidlování pobřeží došlo teprve s přívalem uprchlíků v 16. století, pro něž se stal ostrov útočištěm před Turky. Celý ostrov je propleten kamennými zídkami a tradičními kulatými polními domky stavěnými původním způsobem – tedy bez malty. Jedná se o pozůstatek velkého rozmachu vinařství, který se zde vrcholil na konci 19. století. Na ostrově jsou významné zejména památky z raně křesťanského období, kdy se zde zachovalo nejvíce kostelů a svatostánků na celém Jadranu. K rozvoji kulturního života pak došlo zejména za vlády benátčanů, kdy si zdejší šlechta stavěla své paláce.

Ostrov Brač (Chorvatsko)

Zajímavosti ostrova Brač

Na ostrově nejsou žádné říčky ani potoky a tak zde byl původně problém s vodou, dokud v 70. letech nevybudovali podmořský vodovod, který nyní zásobuje tuto oblast. Původně byl ostrov součástí pevniny, a tak zde můžete nalézt pozůstatky po řece Cetina, která zde vytvořila krásné a hluboké kaňony. Díky svému vápencovému složení se na ostrově nachází na 180 propastí a 40 jeskyní, které jsou velice turisticky zajímavé, přičemž nejhlubší z propastí je hluboká takřka 300m.

Ostrov Brač (Chorvatsko)

Města na ostrově Brač

Vzhledem k tomu, že ostrov je poměrně málo obydlen, je zde pouze několik menších městeček avšak přesto dost luxusních hotelů iUbytování na ostrově Brač . Mezi významnější města pak patří Supetar, který je centrem ostrova a je to i významné letovisko a přístav. Jsou zde krásné pláže s borovým lesem a mnoho příležitostí pro sportovní vyžití.

Bol je oblíbeným dovolenkovým místem, které se nachází přímo pod horskými vrchy a nabízí malebné pláže a z nedaleké hory Vidovopak také nádherný výhled na celou oblast.

Booking.com