Náměstí Plaza Mayor v Madridu

Náměstí Plaza Mayor v centru Madridu (Španělsko)
Náměstí Plaza Mayor v centru Madridu (Španělsko)

V srdci historického centra Madridu, ve Španělsku, nedaleko parku El Retiro, se nachází náměstí Plaza Mayor. Bylo postaveno již za vlády Filipa III. a dodnes patří k těm vůbec nejoblíbenějším madridským místům.

Jak vlastně probíhala výstavba Plaza Mayor?

Plaza Mayor je jedno z vzácných míst, které si dodnes dochovalo svůj původní účel. Tím jsou různé společenské akce, především trhy, ale konaly se zde také fotbalové turnaje, býčí zápasy nebo dokonce i veřejné popravy – především odsouzení kacířů v době působení španělské inkvizice.  Původně se zde konaly nejstarší madridské trhy Plaza de Arrabal.

Nakonec se v šestnáctém století Filip II. rozhodl ovládnout chaos, který zde panoval, a vznikly plány dnešního náměstí. Tyto plány ale byly zrealizovány až v následujícím století za vlády Filipa III. Náměstí během následujících let prošlo několika požáry, a tak jeho dnešní podoba pochází až z roku 1790. Architekt Juan de Villanueva, který se nového návrhu náměstí ujal, se rozhodl náměstí kompletně oddělit od okolí a uzavřít ho, a proto vystavěl deset vstupních bran. Tou nejznámější branou je jistě Arco de Cuchilleros, nesoucí název po stejnojmenné ulici, ve které dříve sídlil cech nožířů, kteří doručovali nástroje k řezníkovi sídlícímu přímo na náměstí.

Kromě původního názvu Plaza del Arrabal se jméno náměstí v průběhu let velmi často měnilo – v devatenáctém století (a ještě mnohokrát poté) bylo náměstí přejmenováno na Plaza de la Constitución, poté určitou dobu neslo název Plaza de la República. Své současné jméno má náměstí až od konce španělské občanské války (tj. roku 1939).

Náměstí je obdélníkového tvaru, zaujímající sto dvacet metrů na délku a devadesát metrů na šířku, po obvodu je obestavěné budovami s červenou fasádou, snad ty sem nejvíce lákají turisty, a uprostřed se nachází socha Filipa III, kterou vytvořil Giambologna. Většina těchto krásných budov rozhodně není jen na okrasu. V přízemních podlažích lze ale většinou nalézt různé tradiční obchody a restaurace, kde si v létě můžete dát romantický oběd na terase. Rovněž se zde můžete zúčastnit oslav patrona Madridu, jímž je svatý Isidor.  

Skvost mezi skvosty, jinak se to ani nazvat nedá

Na severní straně náměstí můžeme vidět hlavní budovu tohoto náměstí, a tou je jednoznačně Casa de la Panaderia, rovněž známá jako „Dům pekařství“. Budova má celkem čtyři patra, střechu má zdobenou věžičkami a zepředu v horní části můžeme zpozorovat španělský národní erb. Tato budova odolala nejvíce požárům, a proto během dalších rekonstrukcí sloužila jako model. Využívala se k lecčemus, v dnešní době se v jejích zdech nachází infocentrum.

Na Plaza Mayor se ročně vystřídají tisíce turistů, jistě zde i vy naleznete krásu kombinace architektury, historie a španělského pouličního života.

Madrid je metropole plná zajímavých staveb a tak se můžete vydat i k nedaleké katedrále a Královskému paláci.

Booking.com