Teotihuacán je skvostem mezi aztéckými památkami

Teotihuacán (Mexiko)
Teotihuacán (Mexiko)

Skvost mezi aztéckými památkami – Teotihuacán – najdeme asi padesát kilometrů od mexické metropole Mexico City. Podle samotných Aztéků byl právě tady stvořen vesmír, šlo tedy o vůbec nejposvátnější místo jejich civilizace. Díky rozloze lehce nad třicet čtverečních kilometrů dokonce pokořilo i „věčný“ Řím. V době největšího rozkvětu tu žilo až dvě stě tisíc stálých obyvatel.

Teotihuacán se přitom nachází poměrně vysoko – na náhorní plošině přesahující nadmořskou výšku dvou tisíc metrů. Někdejší malá vesnička se rozrostla do obrovských rozměrů, aby byla v polovině osmého století opuštěna – a nikdo vlastně dodnes neví, co se stalo, protože neexistují žádné písemné prameny, které by tuto záhadu zdokumentovaly.

Nejposvátnější budovou ve městě byla pro Aztéky takzvaná Pyramida Slunce, třetí největší stavba svého druhu na světě. Dnes je trochu menší kvůli absenci svatyně, ale bývala svého času až sedmdesátimetrová. Děsivé je například to, že do každého z 248 stupňů schodiště této pyramidy byla zazděna lebka malého indiána – pro jeho rodiče to byla snad i pocta. V době největší slávy měla stavba příznačně rudou barvu, při západu slunce by se tu asi takový Edvard Munch doslova vyžíval. A pozor, v podzemí pyramidy se podle všeho konala celá řada esoterických obřadů. Zajímavá je ale i Pyramida Měsíce, která je však o něco menší než její sluneční kolegyně.

Rezidence samotného panovníka – La Ciudadela – zahrnovala čtverec takřka čtyři sta metrů dlouhých stěn. Nacházejí se tu i obřadně pohřbené kostry, patrně jde o nejlepší a nejvěrnější panovníkovy muže.

V Teotihuacánu nevynechejte ani návštěvu tamního muzea. Zde lze shlédnout množství zajímavých expozic, včetně velkoplošného modelu města v době jeho největší slávy uvnitř skleněné podlahy. A kam se vydat dál? Indiánských kultur a jejich metropolí bylo v Mexiku přeci více než dost – zkuste Chichen Itzá, Palenque nebo Uxmal.

Booking.com