Tajemná zřícenina hradu Zubštejn na vrcholu skalního ostrohu

Zřícenina hradu Zubštejn (Česká republika)
Zřícenina hradu Zubštejn (Česká republika)

Zřícenina hradu Zubštejn je jednou z nejromantičtějších a nejnápadnějších památek na Vysočině. Nachází se na výrazném kopci nad vsí Pivonice, nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Hrad má bohatou a zajímavou historii, která sahá až do 13. století. Dnes je z něj zachována pouze rozsáhlá zřícenina, která nabízí nádherné výhledy do okolí a možnost poznat středověkou architekturu a život.

Historie hradu Zubštejn

Hrad Zubštejn byl založen pravděpodobně ve 13. století pány z Pernštejna jako sídlo samostatné rodové větve. Původně se jmenoval Kámen, latinsky Lapis, později Zubří kámen, tedy Zubrštejn. První písemná zmínka o hradu je z roku 1344. Hrad střežil důležitou obchodní cestu podél řeky Svratky a sloužil také jako centrum těžby stříbrné rudy v okolí.

V roce 1358 přešel hrad do majetku markraběte Jana Jindřicha Lucemburského, který jej uděloval lénem různým šlechticům nebo jej zastavoval. V té době byl hrad rozšířen a přestavěn v gotickém slohu. Vznikl druhý palác s klenutými podlažími, který je dnes nejvýraznějším pozůstatkem hradu. Také byla postavena zděná mezimostí a předmostí pro lepší obranu hradního jádra.

V roce 1446 se hrad vrátil do rukou Pernštejnů, kteří jej nadále využívali jako své sídlo. Zvláště Vilém II. z Pernštejna se zasloužil o jeho vybavení a opevnění. Na Zubštejn nechal převézt polovinu děl z Pernštejna a zdobil jej mramorovými prvky. Později však Vilém II. přenesl své sídlo do Pardubic a Zubštejn začal upadat. Odlehlý, nepohodlný a vysoko položený hrad už nevyhovoval potřebám reprezentace a modernizace. V roce 1547 byl poprvé uváděn jako pustý a v roce 1596 definitivně opuštěn.

Současný stav hradu Zubštejn

Z hradu Zubštejn se dochovala pouze zřícenina, která je chráněna jako kulturní památka České republiky. Zřícenina je nejmohutnější v širokém okolí (délka dispozice 275 m, plocha 1,7 ha). Z hradního jádra se zachovala mohutná vstupní věž, která působila jako štít proti nepřátelům, a dva paláce s klenutými místnostmi. Z předhradí se dochovaly zbytky zdiva a příkopů. Na hradě byly také nalezeny různé archeologické nálezy, jako mince, střepy, dlaždice, kachle nebo mramorové nadpraží.

Zřícenina hradu Zubštejn je přístupná veřejnosti a je možné ji navštívit po celý rok. Vstupné je dobrovolné. Na hradě se pořádají různé akce, jako například historické slavnosti, divadelní představení nebo koncerty. Na hradě jsou také umístěny obléhací stroje, které jsou funkční a názorně ukazují středověkou válečnou techniku.

Jak se na hrad dostat

Hrad Zubštejn je možné navštívit pěšky, na kole nebo autem. Pěší turisté mohou využít značené turistické trasy z Bystřice nad Pernštejnem (10 km), z Kobylnic (4 km) nebo z Pivonic (2 km). Cyklisté mohou jet po cyklostezce z Bystřice nad Pernštejnem nebo po cyklostezce z Kobylnic. Pokud přijedete autem, můžete zaparkovat na parkovišti u silnice mezi Pivonicemi a Kobylnicemi a odtud jít pěšky asi 1 km k hradu.

Další zajímavosti v okolí

V okolí hradu Zubštejn se nachází mnoho dalších zajímavých míst a památek, které stojí za návštěvu. Mezi nimi jsou například:

Hrad Pernštejn - jeden z nejkrásnějších a nejlépe zachovaných hradů v České republice, postavený ve 13. století a přestavěný v gotickém a renesančním slohu. Nabízí prohlídky interiérů i exteriérů, expozice historie a umění, rytířské turnaje a další akce. 

Muzeum Vysočiny Bystřice nad Pernštejnem - muzeum s expozicemi o historii, přírodě a lidové kultuře regionu. Nachází se v budově bývalého kláštera minoritů z 17. století.

Zřícenina hradu Pyšolec - se nachází mezi obcemi Vír a Dvořiště (dnes část města Bystřice nad Pernštejnem). Hrad byl založen ve 2. polovině 13. století Pernštejny a první písemná zmínka o něm pochází z roku 1325. Hrad byl opuštěn v první polovině 15. století a dnes je z něj zachována jen torza zdí a věže.

Zřícenina hradu Auršperk - nad říčkou Bystřicí, která ho obtéká ze tří stran. Hrad byl také založen ve 2. polovině 13. století Pernštejny a první písemná zmínka o něm pochází z roku 1325. Hrad byl opuštěn na začátku 15. století a dnes je z něj zachován jen příkop a torzo válcové věže.

Hrad Svojanov – malebný hrad, který byl postaven okolo roku 1262 králem Přemyslem Otakarem II. jako součást obrany obchodní cesty Trstenické. Původně se jmenoval Fürstenberg a byl opakovaně přestavován a rozšiřován v průběhu staletí.

Booking.com