Toledo – dotek středověku

Toledo (Kastilie-La Mancha - Španělsko)
Toledo (Kastilie-La Mancha - Španělsko)

Teplá zlatavá barva zapadajícího se slunce se odráží na starých kamenných stavbách. Katedrála, hrad Alcazár, kamenné mosty, točité křivolaké uličky připomínají slavnou a bouřlivou minulost někdejšího královského sídla. Toledo je podle mně nejkrásnějším španělským městem. Dlouhá historie střídajících se vlivů různých civilizací a náboženství postupně utvářely tvář města. Středověké město s orientálními rysy, tak by se zjednodušeně dalo charakterizovat Toledo.

Toledo leží v srdci Nové Kastilie a je hlavním městem provincie Toledo. Město leží na žulovém pahorku ve výšce 732 m nad mořem a ze tří stran je obklopuje řeka Tajo (Tagus). Toledo má více než dvou tisíciletou historii a je výsledkem vlivu různorodých civilizací, ve kterých hlavním faktorem byla existence tří hlavních náboženství, islámu, judaismu a křesťanství. Historické město Toledo bylo zapsáno do Seznamu světového dědictví UNESCO roku 1986.

Toledo je zachovalým opevněným městem a po celém světě je kdysi proslavila výroba Damascénských mečů. Z dob římské nadvlády se dochovalo několik staveb, především mostů, jako například Alcantarský most. Z mnoha památek je silně patrná mudejárská minulost města, symbolem všech je třeba brána Puerta del Sol z 12.století. Arabské období zase reprezentují dvě mešity, brány Bisagra, Alcántara a Bab-mardón.

Starověké Toletum je poprvé zmiňováno roku 193 př.n.l. římským autorem Titem Liviem. Po vizigótském vpádu na Pyrenejský poloostrov v 6. století př.n.l. tady král Leovigild roku 569 př.n.l. založil jednotné Vizigótské království a Toledo ustanovil hlavním městem. Centrem Vizigótské říše bylo Toledo až do roku 711 n.l., kdy byl král Roderich poražen arabským vojskem.

 TIP  Podívejte se také na náš článek "Toledo bylo historickým centrem Španělska a sídlem králů"

Roku 711 začíná tři století trvající epocha arabské nadvlády. Toledo stalo se významným islámským střediskem vzdělanosti a důležitou pevností Cordóbského emirátu. V tomto období se Toledo stalo významným centrem obchodu a průmyslu. Ještě nyní, po téměř tisíci letech, Toledo stále neztratilo typické prvky vzhledu islámského města.

Roku 1085 dobyl Toledo kastilský král Alfonso VI. a Toledo se stalo hlavním městem Kastilského království. Alfonso VI. zde našel komunitu vedle sebe žijících Arabů, židů a křesťanů. Toto tolerantní soužití, které trvalo až do 15. století dalo vzniknout světoznámé Toledské překladatelské škole. Právě tehdy byla díky této syntéze kultur do latiny přeložena z arabštiny a hebrejštiny mnohá filozofická a vědecká díla. Tuto éru však zakončilo převládnutí intolerance v křesťanství, především v době Reconquisty. Nejprve roku 1492 došlo k vyhnání všech Židů ze Španělska. Toledo sloužilo jako královská rezidence sjednoceného státu do roku 1561, kdy Filip II. přenesl hlavní město do Madridu.

Hlavní dominantou města je hrad Alcazár. Původní stavba pochází již z římských časů kdy byla používána jako palác a postupem časů byla upravována až do dnešní podoby. V 10. století pevnost vystavěl Abd-ar-Rahmán III., další rekonstrukci provedl Alfonsem VI. po dobytí města a později v 16. století Karel V. Hrad však později několikrát vyhořel a ke konci občanské roku 1936 byl téměř kompletně zničen. Dnes je v rekonstruované pevnosti umístěno muzeum.

Čistě gotická katedrála je jedna z nejvyšších v zemi. Byla postavena po vzoru francouzských katedrál na místě zbourané mešity roku 1226. Katedrála, stejně jako další toledské kostely ukrývají malby světoznámého španělského malíře El Greca, který se tady usadil v 16. století.

Toledo je městem, které si při návštěvě Španělska rozhodně nenechte ujít. Projděte se městem, které sehrálo důležitou roli ve formování dějin Španělska a uchovalo si dosud svůj neobyčejný vzhled. Pokud budete cestovat v této oblasti Španělska, nenechte si určitě ujít další krásná místa jako je Avila, Segovia nebo El Escorial.

Booking.com